Alle søknadsresultater

2020

Søknadsresultat for utlysninger av Forskerprosjekt (Tildeling i februar)

Søknader innvilget som følge av ekstra midler til fremragende forskning og utfordringsdrevet humaniora

Søknadsresultat for utlysningen Radikalt nyskapende Forskerprosjekter

Søknadsresultat for utlysningen Førkommersielle anskaffelser

Innovasjonsprosjekt

Søknadsresultat for utlysningen Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Innovasjonsprosjekt

Søknadsresultat for utlysningen av Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet

Forskerprosjekt

Søknadsresultat for utlysningen av Forskerprosjekt for unge talenter

Forskerprosjekt

Søknadsresultat for utlysningen av Forskerprosjekt for fornyelse

Forskerprosjekt

Søknadsresultat for utlysningen Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innenfor vindenergi

Forskningssenter

Søknadsresultat for utlysningen Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Søknadsresultat for utlysningen Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Søknadsresultat for utlysningen Pilot-T: Nye løsninger i skjæringsfeltet mobilitet/IKT

Innovasjonsprosjekt

Søknadsresultat for utlysningen Innovasjonsprosjekt i næringslivet med løpende søknadsfrist

Pulje 3 av utlysingen - behandlet desember 2020

Søknadsresultat for utlysningen Nettverksstøtte til å fremme kjønnsbalanse i norsk forskning

Søknadsresultat for utlysningen Innovasjonsprosjekt i næringslivet med løpende søknadsfrist

Pulje 2 av utlysingen - behandlet i september 2020

Søknadsresultat for utlysningen Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet med løpende søknadsfrist

Behandlet i september 2020

Søknadsresultat for utlysningen Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet med løpende søknadsfrist

Behandlet i juni 2020

COVID-19 hasteutlysning: Innovasjonsprosjekt med privat-offentlig samarbeid (BIA-X)

Innovasjonsprosjekt

Søknadsresultat for utlysningen Innovasjonsprosjekt i næringslivet med løpende søknadsfrist

Søknadsresultat for utlysningen Kommunikasjon og formidling av klimaforskning

Støtte aktiv og målrettet kommunikasjon og formidling av klimaforskning

Søknadsresultat for COVID-19 hasteutlysning

Skisser til utlysning for bekjempelse av koronaviruset (COVID-19)

Søknadsresultat for utlysningen Studententreprenørskap