Illustrasjonsbilde åpen digital kafé
Kurs

ERC Søknadslesedag i Oslo (morgen)

Hvor:

OsloMet, Pilestredet 46, Klara Holst hus, KK-lounge

Passer for:

Forskere og EU-rådgivere

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

Søndag 8. sept kl: 23:58

17. sep. kl. 09.00–12.00

Om arrangementet

Norges forskningsråd arrangerer "ERC søknadslesedager" for forskere som planlegger en søknad til The European Research Council (ERC). 

På lesedagen får du mulighet til å se på søknader som har fått finansiering fra ERC, for å se hvordan et vellykket ERC-prosjekt kan struktureres. Over 70 norske ERC-grantees har vært så vennlige å gi tillatelse til at vi kan gjøre søknaden deres tilgjengelig på lesedagen.  

Hvis du har spørsmål rundt din ERC-søknad så kan du kontakte EU-rådgiver/rådgiver for ekstern-finansiering på din institusjon, eller oss som er nasjonale kontaktpersoner for ERC (NCP´er), se kontaktinformasjon under. Du finner også all informasjon om søknadstyper og aktuelle utlysninger på ERC sine nettsider. 

Dette er en stille lesesesjon uten program.

Betingelser for ERC lesedagene

  • Bare forhåndsregistrering
  • Du må signere taushetserklæring
  • Fotografering av søknadene er ikke tillatt
  • Søknadene kan ikke tas ut av rommet
  • Påmeldingen er bindende.

Hvem kan delta

Lesedagene er kun åpne for forskere ved norske institusjoner (universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter etc.) og for EU-rådgivere ansatt ved norske institusjoner. Bruk institusjonens e-postadresse når du registrerer deg.

Påmeldingen er bindende. Hvis du melder deg på, men likevel ikke kan delta, må du avregistrere deg før påmeldingsfristen. Personer som melder seg av etter fristen eller som ikke møter opp, vil bli blokkert fra å delta på Lesedager de neste 3 månedene.

Dagsorden

Dette er kun en individuell, fysisk leseøkt, og den inkluderer ikke veiledning om ERC. For å ha utbytte av deltakelsen bør du være i gang med å forberede en søknad, være godt kjent med de ulike søknadskategoriene til ERC, kjenne forutsetningene for å kunne søke og ha satt deg inn i utlysnings-dokumentene.

Valg av søknader på ERC lesedagen

De søknadene som er tilgjengelig er ERC-finansierte prosjekter fra norske institusjoner. De er tilgjengelige som papirkopier på lesedagen. Du kan forhåndsvelge opptil to søknader. Dette gjøres i registreringsskjemaet. Med forbehold om tilgjengelighet vil det være mulig å lese kopier av andre søknader i løpet av lesedagen. Du finner sammendrag for alle ERC-finansierte prosjekter på ERCs nettsider

Fremtidige lesedager

Lesedagene blir annonsert under "Arrangementer" på Forskningsrådets nettsider, i nyhetsbrev og på twitter: @erc_ncp

Informasjon om ERC

Fra tid til annen arrangerer vi webinarer om ERC, de blir annonsert på Forskningsrådets nettside.

Vi anbefaler på det sterkeste at du tar kontakt med EU-rådgiverne/ekstern finansieringsrådgiverne ved din institusjon. Hvis du ikke vet hvem de er; Sjekk nettsiden til ditt institutt eller fakultet. De kan gi deg råd om den interne bistanden du kan få fra dem og institusjonen, samt eventuell prosjektetableringsstøtte. Ellers kan du også kontakte oss, de nasjonale kontaktpunktene for ERC (NCP), se nedenfor. All informasjon om ERCs søknader og tilskudd er tilgjengelig på ERCs nettsider

På ERCs YouTube-kanal kan du finne instruksjonsvideoer og nyttige videoer, kalt 'ERC Classes'

Kontaktpersonar

Berit Sundby Avset

    SpesialrådgiverBanebrytende forskning

Per Magnus Kommandantvold

    SpesialrådgiverBanebrytende forskning

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 08.54 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.