Seminar

Webinar om ERC Synergy Grant (SyG) 2024

Passer for:

Forskere og EU-rådgivere

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

12 juni kl 23.58

Digitalt:

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

14. jun kl 09:30 – 11:30
Meld deg på

Om arrangementet

ERC Synergy Grants (SyG) let to til fire framifrå "principal investigators" (PI) gå saman om ei problemstilling for eit prosjekt, og gir moglegheita for eit samarbeid i opp til seks år. Norske toppforskarar viser bra interesse for denne ordninga, og Forskingsrådet vil stimulere til endå høgare deltaking ved å arrangere eit webinar 14. juni. Frå ERC Executive Agency deltek utlysingskoordinator Giuliano Scalzi med siste nytt om utlysinga for 2024, og professor Andrea Bender, ved institutt for samfunnspsykologi ved UiB, fortel om erfaringane sine med å søkje og få Synergy Grant med prosjektet "Quanta". 

Med sine individuelle grants finansierer ERC framifrå forskingsleiarar med grensesprengjande idéer. Nokre gonger er forskingsutfordringa såpass kompleks og ambisiøs at ho krev at du jobbar saman med andre forskingsleiarar. Det er her Synergy Grants kjem inn. SyG er open for alle fagfelt og er bottom-up, og for forskarar på Starting, Consolidator og Advanced Grants-nivå. De kan søkje om midlar opp til 10 millionar euro, pluss opp til 4 millionar i tilleggsmidlar. 

ERC SyG for budsjettåret 2024 har søknadsfrist allereie 8. november 2023, og utlysinga blir opna til sommaren, tentativt 12. juli 2023.  To til fire "principal investigators" (Pis) kan gå saman om eit prosjekt, ved éin institusjon eller ved fleire. Éin av PI´eine i eit SyG kan jobbe ved ein institusjon utanfor EUs medlemsland eller dei assosierte landa. Du finn informasjon om SyG på ERCs sider

Fullstendig informasjon om utlysinga, inkludert rettleiingsdokument, blir publisert når utlysinga opnar. På ERCs nettsider finn du også informasjon om dei andre søknadstypane til ERC. 

Møtet blir halde på engelsk, og er for forskarar og rådgivarar som er tilsette ved ein norsk institusjon. 

Program 

Møtet er digitalt, med to timars varigheit frå kl. 09:30:

 

Kontaktpersoner

Berit Sundby Avset

    SeniorrådgiverBanebrytende forskning

Per Magnus Kommandantvold

    SpesialrådgiverBanebrytende forskning

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2023, 06:58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.