Seminar

Still spørsmål om Grønn plattform

Passer for:

Bedrifter og forskningsinstitutter som vil søke milder fra Grønn plattform

Påmeldingsfrist:

9. februar kl 12.00

Digitalt:

Arrangementet strømmes

09. feb kl 13:00 – 14:00
Meld deg på

Om arrangementet

Vurderer dere å søke midler fra Grønn plattform? På møtet får du mulighet til å stille spørsmål om årets skisseutlysning. ​

Før du deltar på møtet, ønsker vi at du har sett informasjonsvideoen om Grønn plattform der vi går gjennom det viktigste om utlysningene. 

Om årets utlysning

Årets utlysning er den tredje utlysningen i regi av Grønn plattform. Som i 2022 vil det i år være krav om å sende inn skisse i forkant av hovedutlysningen. Innsendelse av skisse er obligatorisk og utgjør første fase i søknadsprosessen til årets Grønn plattform-utlysning.

Søknader til hovedutlysningen skal være basert på minimum én skisse innsendt innen skissefristen, 8. mars 2023, kl. 13:00. Søknader til hovedutlysningen som ikke er basert på skisse innsendt innen skissefristen, vil bli avvist.

Kontaktperson

Rigmor Fardal

    SpesialrådgiverNyskaping og regional utvikling

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. september 2023, 02:31 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.