Kurs

SkatteFUNN-kurs for Trøndelag, Innlandet og Møre og Romsdal

Passer for:

Bedrifter og samarbeidspartnere som planlegger FoU-prosjekter i forbindelse med utvikling av nye eller forbedrede varer, tjenester og produksjonsprosesser

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

7. februar kl 15.00

Digitalt:

Arrangementet strømmes

09. feb kl 09:00 – 11:00
Meld deg på

Om arrangementet

Planlegger din bedrift å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste? Eller har dere en idé om hvordan bedriften kan produsere på en smartere måte? SkatteFUNN er en skattefradragsordning for bedrifter som jobber med forsknings- og utviklingsprosjekter. Kom og lær mer om hvilke typer utviklingsaktiviteter ordningen omfatter. Du vil også lære om hvordan du søker SkatteFUNN.

Gjennom ulike eksempler lærer du hvordan du får frem hvilke sentrale oppgaver prosjektet skal løse. Vi vil bl.a. gjennomgå Prosjektkanvas, vårt verktøy for idéutvikling. Vi har også invitert tre spennende bedrifter fra regionen til å dele sine erfaringer fra egne SkatteFUNN-prosjekter.

Meld deg på for å lære mer om SkatteFUNN, og om hvordan forskning og utvikling kan bli en del av innovasjonsprosessen i din bedrift. En-til-en møter med Forskningsrådets SkatteFUNN fagrådgivere kan avtales etter kurset.

Program

Kontaktperson

Elisabeth Frydenlund

    SpesialrådgiverOffentlig sektor og regional utvikling

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 17:35 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.