Seminar

Digital prosjektverkstad - Vestland

Passer for:

Bedrifter og offentleg sektor i Vestland og deira FoU-samarbeidspartnarar

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

10. mars kl 12.00

Digitalt:

Arrangementet strømmes

15. mar kl 11:00 – 15:00
Meld deg på

Om arrangementet

Prosjektverkstaden er eit tilbod til aktørar i Vestland som vil lære meir om å strukturere og planlegge eit innovasjonsprosjekt med bruk av FoU. 

Kurset vil vere nyttig ved søknader til Regionalt forskingsfond Vestland eller Forskningsrådet om innovasjonsprosjekt i næringsliv og i offentlig sektor, men vil óg vere relevant for kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

I forkant av prosjektverkstaden vil det vere eit kort informasjonsmøte om moglegheiter for finansiering av FoU-prosjekt, kl. 11.00 - 11.45. Ein treng ikkje å ha delteke på dette for å vere med på prosjektverkstaden.

 

Program

Kontaktperson

Merete Lunde

    SpesialrådgiverNyskaping og regional utvikling

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2023, 04:37 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.