Seminar

Digital prosjektverkstad - Vestland

Passer for:

Bedrifter og offentleg sektor i Vestland og deira FoU-samarbeidspartnarar

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

10. mars kl 12.00

Digitalt:

Arrangementet strømmes

15. mar kl 11.00 – 15.00
Meld deg på

Om arrangementet

Prosjektverkstaden er eit tilbod til aktørar i Vestland som vil lære meir om å strukturere og planlegge eit innovasjonsprosjekt med bruk av FoU. 

Kurset vil vere nyttig ved søknader til Regionalt forskingsfond Vestland eller Forskningsrådet om innovasjonsprosjekt i næringsliv og i offentlig sektor, men vil óg vere relevant for kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

I forkant av prosjektverkstaden vil det vere eit kort informasjonsmøte om moglegheiter for finansiering av FoU-prosjekt, kl. 11.00 - 11.45. Ein treng ikkje å ha delteke på dette for å vere med på prosjektverkstaden.

 

Program

Kontaktperson

Merete Lunde

    SpesialrådgiverOffentlig sektor og regional utvikling

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. mars 2023, 00.06 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.