Møte

Nasjonal nettverk for folkeforskning

Hvor:

Digitalt og Forskningsrådets lokaler, Drammensveien 288 0283 Oslo

Passer for:

Forskere, museumsansatte, offentlig sektor, NGOer

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

18. april kl 00:00

Digitalt:

Arrangementet strømmes

20. apr kl 10:00 – 14:00

Om arrangementet

Velkommen til møte i nasjonalt nettverk for folkeforskning. Folkeforskning innebærer å engasjere og involvere folk som ikke har forskerbakgrunn i forskning, i samarbeid med forskere eller forskningsinstitusjoner. Nettverket skal fremme folkeforskning i Norge, koordinere aktiviteter og utveksle erfaringer.

Vi ønsker velkommen til åpent møte i nettverket hvor vi blant annet skal presentere foreløpig rapport om folkeforskning i Norge, inkludert funnene fra en spørreundersøkelse som nettopp er gjennomført. Deltakelse inkl lunsj er gratis.

Program

Kontaktperson

Thomas Evensen

    SpesialrådgiverStrategi, rådgivning og samfunnsdialog

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. desember 2023, 11:02 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.