Seminar

MSCA Doctoral Networks 2023 - webinar

Passer for:

Forskarar og EU-rådgivarar

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

29 mai kl 23.58

Digitalt:

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

30. mai kl 10:00 – 12:00
Meld deg på

Om arrangementet

MSCA Doctoral Networks (DN) finansierer doktorgradsstipendiatar som blir utdanna i europeiske forskarutdanningsnettverk. Nettverka eller prosjekta varer i fire år, og kan finansiere 15 PhD-studentar i inntil tre år.

DN finn du i tre variantar: European Standard Networks, European Joint Doctorates (fellesgradar) og European Industrial Doctorates (nærings-PhD).

MSCA DN er open for alle fagfelt og har ingen tematiske prioriteringar. Dette er med på å gjere dei svært ettertrakta, og difor er konkurransen hard. Av den grunn tilrår vi komande deltakarar/rettleiarar i Doctoral Networks om å delta i dette webinaret. Det gjer at du aukar sjansen for at nettopp ditt DN får finansiering.

Utlysinga for 2023 opnar 30 mai, og har søknadsfrist 28. november 2023. 
I dette webinaret vil du få ei innføring i krav til søknaden og vi går gjennom dei ulike evalueringskriteriane. Vi har også med ein forskar som fekk finansiering for eit par år sidan som fortel om sine erfaringar med DN.  

All informasjon om utlysinga finn du på Funding & Tenders Portal når utlysinga opnar.

Møtet blir halde på engelsk.  

Program

Kontaktpersoner

Berit Sundby Avset

    SeniorrådgiverBanebrytende forskning

Per Magnus Kommandantvold

    SpesialrådgiverBanebrytende forskning

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2023, 17:11 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.