Konferanse

Sustainable Pathways – samarbeid mellom Noreg og India innan forsking, utdanning og innovasjon

Hvor:

Digitalt og Deichman Bjørvika - Anne-Cath, Vestlys plass 1, 0150 Oslo

Passer for:

Forskingsmiljø, høgare utdanning og næringsliv – og dessutan sivilsamfunn, embetsverk og politikarar.

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

9. juni kl 23.59

Digitalt:

Arrangementet strømmes

12. jun kl 09:30 – 15:15

Om arrangementet

Denne våren passerte India Kina som det mest folkerike landet i verda, og samtidig er landet på veg fram som ein av dei raskast veksande økonomiane. Kva kjenneteiknar forskingssamarbeidet mellom Noreg og India og korleis kan ein skape berekraftige samarbeidskanalar mellom dei to landa i møte med eit geopolitisk verdsbilete i stadig endring? 

Den 12. juni inviterer Forskingsrådet og Utanriksdepartementet inn til konferanse for å gi nokre svar på desse spørsmåla.

Konferansen er meint å synleggjere satsingar for norsk-indisk samarbeid innan forsking, utdanning og innovasjon, og dessutan å setje dette samarbeidet inn i ein større geopolitisk samanheng. Innleiingar vil bli gitt av minister for forsking og høgare utdanning, Ola Borten Moe, utanriksminister Anniken Huitfeldt og administrerande direktør i Forskingsrådet, Mari Sundli Tveit. 

Gjennom dagen vil ein også få glimt av samarbeidet mellom India og Noreg, både i og utanfor forsking. Dei som ønskjer å vise fram døme på forskingssamarbeidet sitt med India blir oppmoda til å melde seg på poster-sesjonen.  

 

Program

Kontaktpersoner

Falk Eidsvold Tøien

    RådgiverVelferd og utdanning

Merethe Sandberg

    SpesialrådgiverDemokrati og internasjonale relasjoner

Vegard Bjørtuft

    Gambit

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 02:14 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.