Kurs

Hvordan skrive en god ERC Advanced Grant-søknad?

Passer for:

Forskere og EU-rådgivere

Påmeldingsfrist:

Mandag 2. januar 2023

Digitalt:

Arrangementet strømmes

05. jan kl 09:00 – 13:00

Om arrangementet

Har du tenkt å søke ERC Advanced Grant (AdG) i april 2023?

Forskningsrådet og Universitetet i Oslo inviterer forskere til kurs i å skrive søknad til det europeiske forskningsrådet, ERC. AdG har frist 23.mai 2023 og er for forskere som har mer enn 10 års erfaring på CV-en.
 
Du finner informasjon om AdG på ERC sine sider. På nettsidene finner du også informasjon om de andre søknadstypene til ERC. 

Fullstendig informasjon om utlysningen inkludert veiledningsdokumenter er publisert på Funding and Tenders Portal.   

Kurset holdes på engelsk og er bare for forskere og rådgivere som er ansatt ved en norsk institusjon. Det blir ikke gjort opptak av kurset.

Kursleder

Mette Skraastad - PhD, Yellow Research

Mette Skraastad leder kurset. Hun har omfattende erfaring med å lede ERC-workshops og med å se gjennom søknader til ERC Starting, Consolidator, Advanced og Synergy Grants. Yellow Research har veiledet søkere til ERC siden 2008.

Program

Kurset er delt i to sesjoner, kl 9:00-10:45 og 11:15-13:00, det er felles påmelding for sesjonene. 

For beskrivelse av kurset og fullstendig program, se påmeldingssiden. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. desember 2023, 11:12 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.