Annet

Horisont Europa og muligheter for samarbeid med Japan og Sør-Korea

Passer for:

EU-og internasjonale rådgivere, prosjektledere, forskere, bedrifter

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

10. januar kl 15.00

Digitalt:

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

11. jan kl 09:00 – 11:30

Om arrangementet

I dette webinaret setter vi søkelys på EUs samarbeid med Korea og Japan: Hva er Europakommisjonens planer og ambisjoner? Hvordan ser landenes arbeid med Horisont ut fra deres perspektiv? I tillegg vil vi se nærmere på hvilke muligheter som finnes for norske forskningsmiljøer til å samarbeide med Japan og Korea i Horisont Europa-programmer.

Japan og Sør-Korea er prioriterte land for samarbeid både for EU og for Norge jmf Panoramastrategien (2021–2027). Japan er den tredje største forskningsnasjonen i verden målt i FoU-utgifter og antall forskere. Korea er et av de landene i verden som investerer størst andel av BNP i forskning og innovasjon og anses av flere internasjonale rankinger som et av verdens aller mest innovative land. Begge landene er viktige handelspartnere for Norge i Asia og byr på markedsmuligheter innen fornybar energi/hydrogen, maritim og marin sektor, helse og helseteknologi og smarte samfunn.
Webinaret holdes på engelsk. 

 

Program

Kontaktpersoner

Aleksandra Witczak Haugstad

    SpesialrådgiverInternasjonalt samarbeid

Julie Christiansen

    SpesialrådgiverInternasjonalt samarbeid

Meldinger ved utskriftstidspunkt 11. desember 2023, 03:15 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.