Konferanse

Helseinnovasjonskonferansen 2023

Pris:

Konferansebillett: 750 kr, Stand: 300 kr, Fulltidsstudent: gratis

Digitalt:

Arrangementet strømmes

01. feb kl 11:30 – 02. feb kl 11:30
Meld deg på

Om arrangementet

Kva er Helseinnovasjonskonferansen?

Helseinnovasjonskonferansen er ein tverrfagleg møteplass for alle med interesse for innovasjon og verdiskaping i helsesektoren. Målet med konferansen er å bidra til meir kompetansedeling, nettverksbygging og tverrfagleg samarbeid for å auke innovasjon i helsesektoren.

For kven?

Konferansen er for alle med interesse for helseinnovasjon; Helsesektor, næringsliv, akademia, gründarar, studentar, forvalting, kommunesektor, politikarar, investorar og verkemiddelapparatet.

Møt oss på digital stand

Forskningsrådet stiller med rådgjevarar på digital stand. Send oss gjerne spørsmål i chatten eller book eit videomøte dersom du har spørsmål om Forskingsrådet sine verkemiddel, Horisont Europa, eller har ein idé til ein helseinnovasjon du vil diskutere med oss. Vi tar gjerne ein prat om korleis rigge eit innovasjonsprosjekt med FoU-innhald, og kan gi tips om korleis du kan involvere brukarar i prosjektet. Du møter:

Om programmet 

Her er nokre tema frå programmet i år: 

  • Framtidas helsetenester – innovasjonskraft i samarbeid
  • Kompetansebygging og helsepersonell som innovasjonsressurs
  • Teknologi for betre helsetenester
  • Datadriven innovasjon – bruk av helsedata
  • Helsenæring og internasjonalisering
  • Sømløse overgangar mellom tenesteledd - Helsefellesskap

Sjå fullstendig program for Helseinnovasjonskonferansen 2023.

Teksten Helseinnovasjon - Konferanse i Førde 2023

Konferansen mottek arrangementsstøtte av Forskingsrådet og blir arrangert av Helse Førde i samarbeid med E-helse Vestland, Norwegian Smart Care Cluster, Høgskulen på Vestlandet, Sunnfjord Utvikling, Innovasjon Norge, NHO, KS, Kunnskapsparken Vestland og Forskingsrådet.

 

Merete Lunde

    Offentlig sektor og regional utvikling

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. juni 2023, 09:23 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.