Kurs

C.3 - Master of Project Management and Reporting in HE and H2020

Hvor:

Forskningsrådet (møterom Abel 1)

Pris:

Ingen kursavgift, men påmeldingen er bindende. Det tas et gebyr på kr. 1000 for no show, samt avmelding senere enn påmeldingsfristen. Kun fravær med sykemelding, rettsinnkalling eller militærtjeneste aksepteres som gyldig fravær.

Påmeldingsfrist:

2. februar kl. 15.00

06. feb kl 09:00 – 07. feb kl 15:00
Meld deg på

Om arrangementet

Master of Project Management and Reporting in Horizon Europe and H2020 (2 dager) – Nivå 3

Dette kurset er for deg som ønsker å bli en god prosjektleder for et EU-prosjekt. Kurset fokuserer på samarbeidsprosjektene i Horisont Europa og Horisont 2020. Vi gjennomgår Grant Agreement og Consortium Agreement, to viktige premissgivere for EU-prosjekter, og du lærer hvordan en god konsortieavtale kan være et svært godt verktøy for prosjektleder.

Deretter tar vi for oss hvordan man kan styre innovasjonsaktivitetene i et prosjekt for å få mest mulig ut av prosjektet. Vi gjennomgår også intellektuelle rettigheter og hvordan man kan beskytte disse. Vi ser på muligheter for kommersiell utnyttelse av prosjektresultater og hvordan man utvikler en business plan for  å få resultatene ut i markedet.

Dag 2 av kurset fokuserer på den løpende rapporteringen; periodisk rapportering og sluttrapportering som skal gjøres i et prosjekt, samt granskningsmøter. Forskjellene mellom Horisont Europa og Horisont 2020 vil bli gjennomgått.

Kursleder er Europa Media, og kurset holdes på engelsk. Finn fullstendig beskrivelse av kurset med program på våre engelske sider.

Horisont Europa-kursene våre er delt inn i fem overordnede kategorier (A-E) og i tre nivåer (1-3). Les mer om de ulike kursene.

Kontakt

Inger Nordgard

    Internasjonalt samarbeid

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2023, 11:10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.