Kurs

C.2 - Grant Agreement/Consortium Agreement in HE

Passer for:

Nivå 2 (kurs for viderekomne)

Pris:

Ingen kursavgift, men påmeldingen er bindende.

Påmeldingsfrist:

9. mars kl. 15.00

Digitalt:

Arrangementet strømmes

13. mar kl 09:00 – 15:00
Meld deg på

Om arrangementet

Grant Agreement, Consortium Agreement and the other related legal documents in Horizon Europe - (Nivå 2)

Kurset gir deg innsikt i de formelle avtalene knyttet til Horizon Europe-prosjekter. Dette er viktig informasjon ikke bare for koordinatorer av Horizon Europe-prosjekter, men like viktig for prosjektpartnerne.

Vi vil gå gjennom den formelle kontrakten med EU-kommisjonen; The Grant Agreement. Vi vil også gå gjennom andre viktige dokumenter og avtaler som du trenger, som konsortieavtalen mellom prosjektpartnerne og også andre nyttige dokumenter som intensjonsavtalen og forpliktelsesbrev. Vi vil også gå gjennom mulige utfordringer som kan oppstå i et prosjekt, og hvordan dette kan håndteres eller til og med forebygges ved å inkludere beskrivelser av hvordan slike situasjoner kan håndteres i Konsortialavtalen.

Kursleder er Europa Media, og kurset holdes på engelsk. Finn fullstendig beskrivelse av kurset med program på våre engelske sider.

Horisont Europa-kursene våre er delt inn i fem overordnede kategorier (A-E) og i tre nivåer (1-3). Les mer om de ulike kursene.

Kontakt

Inger Nordgard

    Internasjonalt samarbeid

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. november 2023, 21:16 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.