Møte

Åpen digital kafé: Horisont Europa – klynge 6 – Mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø

Passer for:

Forskere, bedrifter, offentlig sektor, interesseorganisasjoner, prosjektkoordinatorer, søkere, alle som er interessert i klynge 6

Påmeldingsfrist:

21. april kl 09:00

Digitalt:

Arrangementet strømmes

21. apr kl 09:00 – 09:50
Meld deg på

Om arrangementet

Bli med på vår åpen digitale kafé for klynge 6 i Horisont Europa!

Europa og verden må takle klimaendringer og konsekvensene for mennesker og miljø, en voksende verdensbefolkning som trenger mat, og skape et robust samfunn etter pandemien. Til det trenger vi en grønn og digital omstilling som inkluderer alle.

Klynge 6 - Mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø. Horisont Europa har oppdraget å skape muligheter og løsninger for denne transformasjonen. Aktivitetene i klyngen skal bidra til god forvaltning av våre naturressurser, nok og trygg mat fra land og hav, sikre rent vann, fremme biobaserte produkter og en sirkulær bioøkonomi, og på denne måten motvirke klimaendringer, miljøskader og tap av biologisk mangfold.

Les mer og finn arbeidsprogram for klyngen her

Vi ønsker alle aktører som er interessert i å utarbeide prosjektforslag til denne klyngen velkommen. Vi ønsker også velkommen til andre personer som bare er nysgjerrige på mulighetene i klynge 6. Det vil være spesielt fokus på prosjektforslag som skal sendes inn rettet mot Horisont Europa klynge 6. Vi inviterer personer som allerede deltar i EU-prosjekter og som evaluatorer til å dele sine erfaringer.

Agenda

Vi ønsker en uformell dialog og har derfor ingen agenda. Hensikten er å skape en arena hvor deltakerne er villige til å dele spørsmål, utfordringer, ideer og diskutere dem i fellesskap. Innholdet i den åpne kaféen er dermed drevet av deltakere.

Finn kontaktinformasjon til NCP-teamet som jobber med klynge 6 her! 

Kontaktperson

Oda Bjelland Mathiassen

    SeniorrådgiverKlima og miljø

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2023, 17:02 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.