Møte

Åpen digital kafé: Horisont Europa – klynge 5: klima, energi og mobilitet

Passer for:

Forskere, bedrifter, offentlig sektor, interesseorganisasjoner, prosjektkoordinatorer, søkere og alle som er interessert i klynge 5.

Påmeldingsfrist:

3. mai kl 09:00

Digitalt:

Arrangementet strømmes

03. mai kl 09.00 – 09.50

Om arrangementet

Bli med på åpen digital kafé for klynge 5 i Horisont Europa!

Den overordnede driveren for klynge 5 – Klima, energi og mobilitet, er å akselerere den grønne og digitale omstillingen, og tilhørende transformasjon av økonomi, industri og samfunn for å oppnå klimanøytralitet i Europa innen 2050.

Klynge 5 i Horisont Europa har oppdraget å skape muligheter og løsninger for denne transformasjonen. Aktivitetene i klynge 5 skal bidra til kunnskap for å bedre forstå årsakene, utviklingen, risikoene, virkningene og mulighetene. De skal også bidra ved å gjøre energi- og transportsektorene mer klima- og miljøvennlige, mer effektive og konkurransedyktige, smartere, tryggere og mer robuste.

Mer informasjon og arbeidsprogram for denne klyngen finner du på EUs nettsider. 

Vi ønsker alle aktører som er interessert i å utarbeide prosjektforslag til denne klyngen velkommen. Andre personer som bare er nysgjerrige på mulighetene i klynge 5 er også velkomne. Det vil være spesielt fokus på prosjektforslag som skal sendes inn rettet mot Horisont Europa klynge 5. Vi inviterer personer som allerede deltar i EU-prosjekter og som evaluatorer til å dele sine erfaringer.

Om Åpen kafé

Vi ønsker en uformell dialog og har derfor ingen agenda. Hensikten er å skape en arena hvor deltakerne er villige til å dele spørsmål, utfordringer, ideer og diskutere dem i fellesskap. Innholdet i den åpne kafeen er dermed drevet av deltakere.

Finn kontaktinformasjon til NCP-teamet som jobber med klynge 5. 

Kontaktperson

Oda Bjelland Mathiassen

    SeniorrådgiverKlima og miljø

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. mars 2023, 00.42 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.