Møte

Åpen digital kafé: Horisont Europa – klynge 5: klima, energi og mobilitet

Passer for:

Forskere, bedrifter, offentlig sektor, interesseorganisasjoner, prosjektkoordinatorer, søkere og alle som er interessert i klynge 5.

Påmeldingsfrist:

3. mai kl 09:00

Digitalt:

Arrangementet strømmes

03. mai kl 09:00 – 09:50

Om arrangementet

Bli med på åpen digital kafé for klynge 5 i Horisont Europa!

Den overordnede driveren for klynge 5 – Klima, energi og mobilitet, er å akselerere den grønne og digitale omstillingen, og tilhørende transformasjon av økonomi, industri og samfunn for å oppnå klimanøytralitet i Europa innen 2050.

Klynge 5 i Horisont Europa har oppdraget å skape muligheter og løsninger for denne transformasjonen. Aktivitetene i klynge 5 skal bidra til kunnskap for å bedre forstå årsakene, utviklingen, risikoene, virkningene og mulighetene. De skal også bidra ved å gjøre energi- og transportsektorene mer klima- og miljøvennlige, mer effektive og konkurransedyktige, smartere, tryggere og mer robuste.

Mer informasjon og arbeidsprogram for denne klyngen finner du på EUs nettsider. 

Vi ønsker alle aktører som er interessert i å utarbeide prosjektforslag til denne klyngen velkommen. Andre personer som bare er nysgjerrige på mulighetene i klynge 5 er også velkomne. Det vil være spesielt fokus på prosjektforslag som skal sendes inn rettet mot Horisont Europa klynge 5. Vi inviterer personer som allerede deltar i EU-prosjekter og som evaluatorer til å dele sine erfaringer.

Om Åpen kafé

Vi ønsker en uformell dialog og har derfor ingen agenda. Hensikten er å skape en arena hvor deltakerne er villige til å dele spørsmål, utfordringer, ideer og diskutere dem i fellesskap. Innholdet i den åpne kafeen er dermed drevet av deltakere.

Finn kontaktinformasjon til NCP-teamet som jobber med klynge 5. 

Kontaktperson

Oda Bjelland Mathiassen

    SeniorrådgiverInternasjonalt samarbeid

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 21:28 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.