Kurs

Webinar om ERC Synergy Grant (SyG) 2023

Passer for:

Forskere og rådgivere

Påmeldingsfrist:

8. juni kl. 23:58

Digitalt:

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

10. jun 2022 kl 09:30 – 11:30
Meld deg på

Om arrangementet

ERC Synergy Grants (SyG) lar to til fire fremragende "principal investigators" (PI) gå sammen om en problemstilling for et prosjekt, og gir muligheten for et samarbeid i opp til seks år. Norske toppforskere viser bra interesse for denne ordningen, og Forskningsrådet vil stimulere til enda høyere deltakelse ved å arrangere webinar 10. juni.

Fra ERC Executive Agency deltar utlysningskoordinator Giuliano Scalzi med siste nytt om utlysningen for 2023, og professor Edvard Moser, leder ved Kavli Institute for Systems Neuroscience har lovet å fortelle om sine erfaringer med å søke og bli tildelt Synergy Grant med prosjektet "KiloNeurons".

Mer om Synergy Grants

Med sine individuelle grants finansierer ERC fremragende forskningsledere med grensesprengende idéer. Noen ganger er forskningsutfordringen så kompleks og ambisiøs at du vil kunne oppnå en klar synergieffekt ved å jobbe sammen med andre forskningsledere. Det er her Synergy Grants kommer inn. SyG er åpen for alle fagfelt og er bottom-up, og for forskere på Starting, Consolidator og Advanced Grants-nivå. Dere kan søke om midler opp til 10 millioner euro, og opp til 4 millioner i tilleggsmidler.

ERC SyG for budsjettåret 2023 har søknadsfrist allerede 8. november 2022, og utlysningen åpnes til sommeren, tentativt 13. juli 2022. To til fire "principal investigators (PI)" kan gå sammen om et prosjekt, ved én eller flere instituasjoneer. Én av PI´ene i et SyG kan jobbe ved en institusjon utenfor EUs medlemsland eller de assosierte landene.

Du finner informasjon om SyG på ERC sine sider.

Fullstendig informasjon om utlysningen, inkludert veiledningsdokumenter, blir publisert når utlysningen åpner. På ERC sine nettsider finner du også informasjon om de andre søknadstypene til ERC.

Møtet holdes på engelsk og er for forskere og rådgivere som er ansatt ved en norsk institusjon. Det blir gjort opptak som blir tilgjengelig på våre sider.

Last ned presentasjoner

 

Kontaktpersoner

Berit Sundby Avset

    SeniorrådgiverBanebrytende forskning

Per Magnus Kommandantvold

    SpesialrådgiverBanebrytende forskning

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. juni 2023, 02:25 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.