28. jan

Videreføring og videreutvikling av resultatmålinger av innovasjonsprosjekter

Når:

28. januar 2022 kl 12.00 - 13.30

Arrangementstype:

Seminar

Passer for:

Åpent for alle interesserte, men passer godt for ansatte i departementer og virkemiddelapparat

Påmeldingsfrist:

28. januar kl. 10

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes
Meld deg på

Om arrangementet

Hvilke resultater gir innovasjonsprosjekter? Vi presenterer foreløpige funn fra 2021 og forteller om planer for å måle resultater fra flere prosjekttyper.

Forskningsrådet har engasjert Samfunnsøkonomisk Analyse (SØA) til årlig å innhente informasjon fra prosjektansvarlige om oppnådde resultater ved prosjektavslutning og fire år etter prosjektslutt. Les rapporten (pdf) på nettsidene til SØA.

I dette seminaret vil SØA presentere resultater fra datainnsamlingen for innovasjonsprosjekter i næringslivet i 2021 og foreløpige resultater og planer for utvidet undersøkelse for andre prosjekttyper. 

Forskningsrådets har i nær tjue år analysert bedriftenes vurderinger av oppnådde resultater, og betydningen av ulike former for utbytte fra innovasjonsprosjekter. Hovedfunnene er at Forskningsrådets støtte bidrar til å realisere flere prosjekter og prosjekter med høyere ambisjonsnivå, vanskelighetsgrad og nyskapingspotensial. 

Seminaret gjennomføres digitalt som Teams-møte. Meld deg på for å få tilsent lenke til møtet. 

Program

Kontaktperson

Svein Olav Nås

    Dataforvaltning og analyse

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 15.09 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.