Seminar

Videreføring og videreutvikling av resultatmålinger av innovasjonsprosjekter

Passer for:

Åpent for alle interesserte, men passer godt for ansatte i departementer og virkemiddelapparat

Påmeldingsfrist:

28. januar kl. 10

Digitalt:

Arrangementet strømmes

28. jan 2022 kl 12.00 – 13.30
Meld deg på

Om arrangementet

Hvilke resultater gir innovasjonsprosjekter? Vi presenterer foreløpige funn fra 2021 og forteller om planer for å måle resultater fra flere prosjekttyper.

Forskningsrådet har engasjert Samfunnsøkonomisk Analyse (SØA) til årlig å innhente informasjon fra prosjektansvarlige om oppnådde resultater ved prosjektavslutning og fire år etter prosjektslutt. Les rapporten (pdf) på nettsidene til SØA.

I dette seminaret vil SØA presentere resultater fra datainnsamlingen for innovasjonsprosjekter i næringslivet i 2021 og foreløpige resultater og planer for utvidet undersøkelse for andre prosjekttyper. 

Forskningsrådets har i nær tjue år analysert bedriftenes vurderinger av oppnådde resultater, og betydningen av ulike former for utbytte fra innovasjonsprosjekter. Hovedfunnene er at Forskningsrådets støtte bidrar til å realisere flere prosjekter og prosjekter med høyere ambisjonsnivå, vanskelighetsgrad og nyskapingspotensial. 

Seminaret gjennomføres digitalt som Teams-møte. Meld deg på for å få tilsent lenke til møtet. 

Program

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 21.26 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.