Seminar

Søkerwebinar: Utdanning og kompetanse

Passer for:

forskere og administrativt ansatte i forskningsorganisasjonene, i tillegg til bedrifter og offentlig sektor

Påmeldingsfrist:

Du kan melde deg på fram til webinaret er i gang.

Digitalt:

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

25. okt 2022 kl 13.00 – 14.00

Se opptak

Vi lyser ut midler til forskning på utdanning og kompetanse gjennom disse utlysningene i 2023:

Vi kommer også til å lyse ut midler til Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor i 2023, mer informasjon om det kommer senere. 

Disse organisasjonene kan søke på utlysningene:

  • Forskerprosjekt for fornyelse og Forskerprosjekt for unge talenter: Godkjente norske forskningsorganisasjoner
  • Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv: Godkjente norske forskningsorganisasjoner i faktisk samarbeid med relevante aktører i offentlig sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv og/eller private organisasjoner

Flere søkerwebinarer

Meld deg på søkerwebinarer for andre temaer eller se opptak av webinarer som gjelder overordnet for de store utlysningene. Se oversikt over alle søkerwebinarer i høst.

Har du spørsmål om strømming eller påmelding?

Wenche Wærner

    Mobilisering og kommunikasjon

Kontaktperson for søkerwebinaret

Tone Merete Holtan

    Velferd og utdanning

Meldinger ved utskriftstidspunkt 31. mars 2023, 11.00 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.