Seminar

Søkerwebinar: Utdanning og kompetanse

Passer for:

forskere og administrativt ansatte i forskningsorganisasjonene, i tillegg til bedrifter og offentlig sektor

Påmeldingsfrist:

Du kan melde deg på fram til webinaret er i gang.

Digitalt:

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

25. okt 2022 kl 13:00 – 14:00

Se opptak

Vi lyser ut midler til forskning på utdanning og kompetanse gjennom disse utlysningene i 2023:

Vi kommer også til å lyse ut midler til Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor i 2023, mer informasjon om det kommer senere. 

Disse organisasjonene kan søke på utlysningene:

  • Forskerprosjekt for fornyelse og Forskerprosjekt for unge talenter: Godkjente norske forskningsorganisasjoner
  • Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv: Godkjente norske forskningsorganisasjoner i faktisk samarbeid med relevante aktører i offentlig sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv og/eller private organisasjoner

Flere søkerwebinarer

Meld deg på søkerwebinarer for andre temaer eller se opptak av webinarer som gjelder overordnet for de store utlysningene. Se oversikt over alle søkerwebinarer i høst.

Har du spørsmål om strømming eller påmelding?

Wenche Wærner

    Mobilisering og kommunikasjon

Kontaktperson for søkerwebinaret

Tone Merete Holtan

    Velferd og utdanning

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2023, 04:38 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.