Seminar

Standard Morgen: Forskning og standardisering hånd i hånd i Horisont Europa

Hvor:

Forskningsrådet, Drammensveien 288, 0283 Oslo, Abel 1, 2 og 3

Passer for:

De som er interessert i å vite mer om synergiene mellom forskning og standardiseringsprosjekter og hvordan EU vektlegger dette i søknader til Horisont Europa

14. jun 2022 kl 08:30 – 10:00
Meld deg på

Om arrangementet

Forskningsrådet og Standard Norge inviterer til frokostmøte (Standard Morgen) 14. juni med standardisering som tema. Under frokostmøtet får du høre mer om tematikken. Du vil og få møte innledere og andre deltakere som du kan diskutere med om hvordan forskning og standardisering kan få gjensidig nytte av hverandre. 

Standarder som verktøy og virkemiddel i forskning

Visste du at standarder er vesentlig for å understøtte forskning, innovasjon og konkurransekraft? Og at EUs Horisont Europa peker på standardisering som verktøy for å gi forskningen økt samfunnsnytte? 

I utlysningsteksten til Horisont Europe-prosjekter fremgår det at standardisering er et av virkemidlene som kan og bør vurderes når det søkes om prosjektmidler. Hvordan kan dette gjøres, hva kan standardisering bidra med, og hvilke fordeler har forskningsprosjekter ved å ha Standard Norge med på laget? Dette vil du få vite mer om under seminaret. 

Informasjon om påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til arrangementet kreves det påmelding. I påmeldingen blir du bedt om å oppgi om du vil delta fysisk eller på webinar. Alle som melder seg på dette som webinar vil få tilsendt en lenke til møtet noen dager i forveien. 

 

Program

Kontaktperson

Inger Nordgard

    SpesialrådgiverInternasjonalt samarbeid

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. juni 2023, 03:09 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.