Seminar

Søkerwebinar: Et "levende laboratorium" for jordhelse – hva er det for noe?

Passer for:

Nærings- og samfunnsaktører knyttet til areal og landbruk, og FoI-miljøer

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

13. desember 2022 - kl 09:00

Digitalt:

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

13. des kl 09.30 – 11.30

Om arrangementet

En metode? En plattform? Et lokalt sted for eksperimentering? En prateklubb?

EUs Samfunnsoppdrag Jordhelse har som mål å etablere 100 levende laboratorier og fyrtårn innen 2030. De første utlysningene for levende laboratorier ligger ute.

Forskningsbasert kunnskap er grunnlaget for kunne håndtere de store samfunnsutfordringene, men det er anvendelsen under lokale forhold som vil bane vei for omstillingen til bærekraftige samfunn. I EU anvendes derfor levende laboratorier mer og mer og konseptet har nå funnet veien til jord og matproduksjon.

Nøkkelord i levende laboratorier er aktiv brukermedvirkning, samskaping, utvikling av løsninger gjennom repetisjon, og relevans for lokale forhold. Gode eksempler på løsninger som fungerer, vil deles og dermed spres til flere relevante aktører og steder.

I løpet av webinaret vil du bli bedre kjent med hva levende laboratorier kan være og bety for ulike institusjoner og aktører. Hvordan kan vi etablere slike i Norge?

Program

Kontaktpersoner

Gudrun Langthaler

    SpesialrådgiverMat og bioøkonomi

Thorbjørn Gilberg

    SeniorrådgiverMat og bioøkonomi

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. desember 2022, 03.55 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.