Seminar

Søkerwebinar: Samfunnsoppdrag jordhelse i Horisont Europa (Del 1)

Passer for:

Passer for FoI-miljøer

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

11. november 2022 - kl 09:30

Neste arrangement:

13. desember 2022

Digitalt:

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

11. nov 2022 kl 09.30 – 11.30
Meld deg på

Presentasjoner

Last ned presentasjoner

Om arrangementet

Samfunnsoppdrag jordhelse (Mission A Soil Deal for Europe) er en del av EUs ambisiøse strategi for å skape et klimanøytralt Europa innen 2050. Snart lanserer EU nye utlysninger innen samfunnsoppdrag jordhelse. Gjennom to arrangementer får du høre om mulighetene i både utlysningene og innen det EU kaller levende laboratorier.

Bonden har alltid visst hvor viktig jordhelse er for å kunne produsere mat. Bevisstheten om hvor viktig jordhelse er og hvilken rolle den spiller for klima, mat og vern mot naturkatastrofer er økende i hele samfunnet. Store kriser kan ikke håndteres uten å ivareta og styrke jordens evne til karbonlagring, vannrensing og sirkulering av næringsstoffer for å nevne noen.

EU satser stort på jordhelse. European Green Deal ligger til grunn for at jordhelse er blant EUs største satsningsområder. Gjennom Horisont Europa "Mission A Soil Deal for Europe" skal det oppnås ambisiøse, inspirerende og målbare resultater.

Program 

 • En stor satsing på jordhelse – et samfunnsoppdrag
  Vidar Skagestad, avdelingsdirektør, Forskningsrådet

 • Felles løft for god jordhelse ved Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet
  Gry Færevik, fagdirektør (LMD) og Anna-Sara Bergeland, seniorrådgiver (KLD)

 • Hva kommer av utlysninger i neste runde?
  Gudrun Langthaler, spesialrådgiver og Thorbjørn Gilberg, seniorrådgiver, begge Forskningsrådet

 • Bli kjent med forskning på jordhelse i Europa
  Adam O'Toole, forsker, NIBIO

 • Om mennesket og jorden
  Kamran Shalchian-Tabrizi, Professor, UiO

 • Spørsmål og svar

Kontaktperson

Gudrun Langthaler

  SpesialrådgiverMat og bioøkonomi

Meldinger ved utskriftstidspunkt 31. mars 2023, 12.17 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.