Seminar

Søkerwebinar: Samfunnsoppdrag jordhelse i Horisont Europa (Del 1)

Passer for:

Passer for FoI-miljøer

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

11. november 2022 - kl 09:30

Neste arrangement:

13. desember 2022

Digitalt:

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

11. nov 2022 kl 09:30 – 11:30
Meld deg på

Presentasjoner

Last ned presentasjoner

Om arrangementet

Samfunnsoppdrag jordhelse (Mission A Soil Deal for Europe) er en del av EUs ambisiøse strategi for å skape et klimanøytralt Europa innen 2050. Snart lanserer EU nye utlysninger innen samfunnsoppdrag jordhelse. Gjennom to arrangementer får du høre om mulighetene i både utlysningene og innen det EU kaller levende laboratorier.

Bonden har alltid visst hvor viktig jordhelse er for å kunne produsere mat. Bevisstheten om hvor viktig jordhelse er og hvilken rolle den spiller for klima, mat og vern mot naturkatastrofer er økende i hele samfunnet. Store kriser kan ikke håndteres uten å ivareta og styrke jordens evne til karbonlagring, vannrensing og sirkulering av næringsstoffer for å nevne noen.

EU satser stort på jordhelse. European Green Deal ligger til grunn for at jordhelse er blant EUs største satsningsområder. Gjennom Horisont Europa "Mission A Soil Deal for Europe" skal det oppnås ambisiøse, inspirerende og målbare resultater.

Program 

 • En stor satsing på jordhelse – et samfunnsoppdrag
  Vidar Skagestad, avdelingsdirektør, Forskningsrådet

 • Felles løft for god jordhelse ved Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet
  Gry Færevik, fagdirektør (LMD) og Anna-Sara Bergeland, seniorrådgiver (KLD)

 • Hva kommer av utlysninger i neste runde?
  Gudrun Langthaler, spesialrådgiver og Thorbjørn Gilberg, seniorrådgiver, begge Forskningsrådet

 • Bli kjent med forskning på jordhelse i Europa
  Adam O'Toole, forsker, NIBIO

 • Om mennesket og jorden
  Kamran Shalchian-Tabrizi, Professor, UiO

 • Spørsmål og svar

Kontaktperson

Gudrun Langthaler

  SpesialrådgiverMat og bioøkonomi

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2023, 06:02 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.