Seminar

Søkerwebinar om utlysninger innenfor velferdstjenester og kriminalitetsforebygging

Digitalt:

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

17. aug kl 10.00 – 11.00
Meld deg på

Om arrangementet

Vi lyser ut midler til forskning på velferdstjenester og kriminalitetsforebygging gjennom to utlysninger av samarbeidsprosjekt.

1. Samarbeidsprosjekt for å å forebygge og bekjempe vold, overgrep og hatkriminalitet

Utlysningen er rettet mot godkjente forskningsorganisasjoner og midlene skal gå til samarbeidsprosjekter med tjenester og offentlige myndigheter innenfor justissektoren, familie- og oppvekstsektoren og/eller barnevernet.

2. Samarbeidsprosjekt for implementering av kunnskapsbaserte tiltak for barn, unge og familier

Midlene skal gå til samarbeidsprosjekter som forsker på implementering av kunnskapsbaserte tiltak rettet mot barn, unge og familier i barnevern og/eller familievern.

Vi vil informere om hva et samarbeidprosjekt er og beskrive innholdet i de to utlysningene. Det vil settes av tid til spørsmålsrunde.

Les om søknadstypen Kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

Program

Kontaktpersoner

Siri H. Hollekim Haaland

    Velferd og utdanning

Bjarne Oppedal

    Demokrati og internasjonale relasjoner

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 18.09 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.