Seminar

Søkerwebinar om Pilot-T: Nye mobilitetsløsninger

Passer for:

Bedrifter innen transport og mobilitet, og de som leverer produkter eller tjenester til denne gruppen eller andre som tilbyr mobilitetstjenester

Digitalt:

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

05. sep 2022 kl 10:00 – 11:30
Meld deg på

Om arrangementet

Forskningsrådet inviterer sammen med Innovasjon Norge og ITS Norway til informasjonsmøte om årets Pilot-T-utlysninger.

Formålet med Pilot-T er å få nye, smarte mobilitetsløsninger raskere i bruk gjennom å utvikle og teste og/eller pilotere teknologier, tjenester og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir effektivt, miljøvennlig og trygt.

Bli med på webinar for informasjon om hvem som kan søke og hvordan man går frem. Det blir anledning til å stille spørsmål til Innovasjon Norge og Forskningsrådet, samt at dere får møte noen av de som har lykkes med sin søknad.

Program

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. juni 2023, 02:22 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.