Seminar

Søkerwebinar om muligheter for forskningsdrevne innovasjoner i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene

Passer for:

Offentlige helse-, omsorgs og velferdstjenester, forskere og andre aktører som ønsker å inngå i et samarbeid med de aktuelle tjenestene.

Digitalt:

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

25. apr 2022 kl 12.00 – 13.00
Meld deg på

Om arrangementet

Vi lyser ut inntil 40 millioner til tjenesteinnovasjon i kommunale og statlige velferds- omsorgs- og helsetjenester i utlysningen "Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor" med frist 21. september 2022. 

Prosjektideer som er aktuelle å finansiere innenfor dette temaet skal bidra til

  • bærekraftige kommunale helse-, omsorgs- og velferdstjenester
  • forskningsstøttet innovasjon for digitalisering i arbeids- og velferdstjenestene
  • å løse utfordringer som går på tvers av forvaltningsnivåer, sektorer og tjenester

Program

Kontaktpersoner

Anila Nauni

    SeniorrådgiverHelse

Kristin Andersen

    SpesialrådgiverHelse

Anders Berg Hovind

    RådgiverHelse

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. januar 2023, 15.06 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.