Seminar

Søkerwebinar: Maritim sektor

Passer for:

Bedrifter og forskningsmiljøer i maritim sektor

Digitalt:

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

25. jan 2022 kl 13.00 – 14.00
Meld deg på

Om arrangementet

I dette webinaret vil vi gå gjennom hva dere kan søke på innenfor temaet Maritim i 2022.

Vi lyser ut midler til maritim sektor i 2022 gjennom flere utlysninger:

Utlysningen Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv retter seg mot forskningsmiljøer som samarbeider med bedrifter i maritim næring.

Utlysningene Innovasjonsprosjekt i næringslivet og Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet retter seg mot næringslivet og offentlige foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter.

Søkerwebinaret er relevant for prosjektledere og administrativt ansatte.

Her vil du finne mer om temaet Maritim i utlysningene:

Se opptak

Last ned presentasjon fra webinaret (PDF)

På webinaret går vi gjennom:

  • målet for utlysningen og sentrale prioriteringer for temaet maritim
  • søknadsskjema, prosjektbeskrivelse og maler
  • vurderingskriterier
  • spørsmål og svar

 

Se også disse webinarene

Skal du søke eller bidra på en søknad om innovasjonsmidler i 2022 bør du også få med deg disse to webinarene:

Søkerwebinarer for bedrifter innen spesifikke næringer og temaer

I januar kan du også delta på webinarer for spesifikke næringer eller temaområder i utlysningene. Alle webinarene blir tilgjengelige som opptak i etterkant.

Har du spørsmål om strømming eller påmelding?

Wenche Wærner

    Mobilisering og kommunikasjon

Kontaktperson

Sigurd Falch

    Transport og maritim

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. januar 2023, 14.39 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.