Seminar

Søkerseminar innen petroleum for bedrifter i Stavanger

Hvor:

Innovasjonsparken på Ullandhaug (auditoriet), Professor Olav Hanssensvei 7A, 4021 Stavanger

Passer for:

Bedrifter eller offentlige foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter

Påmeldingsfrist:

13. juni kl. 15:00

15. jun 2022 kl 08:30 – 09:30
Meld deg på

Om arrangementet

I dette frokostseminaret vil vi gå gjennom hva dere kan søke på innenfor petroleum i de to utlysningene Innovasjonsprosjekt i næringslivet og Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet. Målet med disse virkemidlene er å stimulere bedrifter til å investere i forskning og utvikling (FoU) og fremme samarbeid som kan bidra til bærekraftige innovasjoner og verdiskaping, og sørge for at innovasjonene utvikles og tas raskt i bruk.

Utlysningene retter seg mot næringslivet og offentlige foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter innenfor petroleumsnæringen og har løpende utlysning fram til 14. september.  Søkerseminaret vil være relevant for prosjektledere og/eller administrativt ansatte i aktuelle søkerbedrifter.

Det vil også bli anledning til å stille spørsmål og diskutere aktuelle problemstillinger med en fagrådgiver fra Forskningsrådets petroleumsavdeling.

Her finner du mer informasjon om temaet i utlysningene:

Program

Kontaktperson

Lars Erik Walle

    SeniorrådgiverEnergi og energiomstilling

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. juni 2023, 03:58 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.