Kurs

SkatteFUNN-kurs på Skei

Hvor:

Thon hotell, Jølster, 6841 Skei, Vestland

Passer for:

Bedrifter og samarbeidspartnere som planlegger FoU-prosjekter i forbindelse med utvikling av nye eller forbedrede varer, tjenester og produksjonsprosesser

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

16. juni kl. 12.00

17. jun 2022 kl 10:00 – 15:00
Meld deg på

Om arrangementet

Har bedrifta di planar om å utvikle eit nytt produkt, teneste eller produksjonsprosess? Lurer du på om SkatteFUNN er noko for di bedrift, eller er du i gang med ein søknad? Kom på SkatteFUNN-kurset på Skei 17. juni. Vi kan hjelpe til på vegen frå ein spenstig idé til verdiskapande resultat. Med SkatteFUNN får du 19% skattefrådrag av prosjektkostnadane.

På kurset får du informasjon om kva bedrifta kan få økonomisk støtte til gjennom SkatteFUNN, og kva du må leggje vekt på i søknaden for å få godkjent prosjektet. 

Vetle Ottersen i Bano-gruppen fortel om erfaringar med bruk av SkatteFUNN i Bano og Strukturplast på Sandane. Dei har over 10 års erfaring med bruk av SkatteFUNN og andre støtteordningar for forsking og innovasjon i næringslivet.

Etter lunsj vert det praktisk arbeid med søknadsskjemaet og rettleiing frå rådgjevarar frå Forskningsrådet som til dagleg sakshandsamar SkatteFUNN-søknadar. Avtal gjerne eit ein-til-ein møte med ein rådgjevar i påmeldingsskjemaet. Rådgjevarar frå Innovasjon Norge er også tilgjengelege for ein prat om prosjekt og andre støtteordningar.

Førebuingar til samtalar

Prosjektkanvas er Forskingsrådets verktøy for å ta deg frå idé til FoU-prosjekt. Du kan bruke Prosjektkanvas til å utvikle og forbetre prosjektideen din. Verktøyet er godt eigna for dialog med aktørar som er involverte i prosjektet og til å diskutere prosjektideen med Forskingsrådets rådgivarar.

Les meir om Prosjektkanvas og last ned malar

Oversikt over alle SkatteFUNN-kursa

SkatteFUNN-kurs arrangerast over heile landet frå april til juni. Sjå oversikta over alle SkatteFUNN-kursa

Program

Kontaktperson

Merete Lunde

    SpesialrådgiverOffentlig sektor og regional utvikling

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 17:47 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.