Kurs

SkatteFUNN-kurs for Oslo, Viken, Vestfold og Telemark

Passer for:

Alle bedrifter som planlegger et innovasjonsprosjekt. Arrangementet er relevant for bedrifter som er ny for ordningen, men også bedrifter som tidligere har erfaring med bruk av SkatteFUNN vil få nyttige tips.

Påmeldingsfrist:

31. januar kl. 12

Digitalt:

Arrangementet strømmes

01. feb 2022 kl 09.00 – 11.00
Meld deg på

Om arrangementet

2020 var det totalt 3087 godkjente prosjekter SkatteFUNN prosjekter i Oslofjordregionen med et samlet budsjettert skattefradrag på 2,9 milliarder kr. Rundt 30% av bedriften hadde under 5 ansatte. 1/3 av de aktive SkatteFUNN prosjektene i 2020 gikk til bedrifter som ikke hadde vært inne i ordningen tidligere. SkatteFUNN er uten sammenligning den største FoU-ordningen rettet mot næringslivet. Spørsmålet er om SkatteFUNN kan bidra til å realisere din innovasjonside.

Om kurset

Planlegger din bedrift å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste? Eller har dere en idé om hvordan bedriften kan produsere på en smartere måte? SkatteFUNN er en skattefradragsordning for bedrifter som jobber med forsknings- og utviklingsprosjekter. Kom og lær mer om hvilke typer utviklingsaktiviteter ordningen omfatter. Du vil også lære om hvordan du søker SkatteFUNN.

Arrangementet er relevant for bedrifter som er ny for ordningen, men også bedrifter som tidligere har erfaring med bruk av SkatteFUNN vil få nyttige tips.

Det vil også bli gitt en orientering om de regionale virkemidlene i Regionalt forskningsfond og FORREGION i etterkant av SkatteFUNN presentasjonen.

Om SkatteFUNN-ordningen

SkatteFUNN er en rettighetsbasert skattefradragsordning. Alle norske bedrifter som arbeider med forskning og utvikling kan søke Forskningsrådet om godkjenning, slik at bedriften kan bruke sin rett til skattefradrag.

For å bedriften skal kunne motta skattefradrag må prosjektet oppfylle følgende krav.

  • Prosjektet må dreie seg om utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser
  • Prosjektet må ha som mål å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter for bransjen
  • Prosjektet må være til nytte for bedriften
  • Prosjektet må være målrettet og avgrenset

I dette kurset vil vi gå grundig igjennom formelle krav og nyttige tips til søkere. Kurset vil bli etterfulgt av et prosjektutviklingskurs 1. mars der du lærer å bygge opp et FoU-prosjekt.

Det vil holdt et eget kurs i prosjektutvikling for innovasjonsprosjekter med FoU-innhold 1. mars.

Meld deg på for å lære mer om SkatteFUNN, og om hvordan forskning og utvikling kan bli en del av innovasjonsprosessen i din bedrift.

Program

Kontaktperson

Thomas Stang

    SpesialrådgiverOffentlig sektor og regional utvikling

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. februar 2023, 10.36 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.