Seminar

Samfunnsoppdrag (mission) om "Jordhelse"

Passer for:

Ledere, prosjektledere og fagrådgivere i offentlig, privat og frivillig sektor, forskere, politikere og innbyggere med engasjement for jordhelse

Digitalt:

Arrangementet strømmes

14. jan 2022 kl 09.00 – 10.30
Meld deg på

Om arrangementet

God jordhelse er en forutsetning for matproduksjon, sunn mat, rent miljø, rik natur – og for å dempe klimaendringene. Men vet vi nok om jordhelse?

Velkommen til informasjonsseminar om samfunnsoppdraget i Horisont Europa om jordhelse ("Mission "A Soil Deal for Europe").

Samfunnsoppdraget om jordhelse skal handle om å øke kunnskap og forståelse for hvor viktig det er å bidra til god jordhelse. Og ikke bare det, vi må anvende kunnskapen, eksperimentere, lære og tilpasse måten vi bruker jorda på. Endringer i jordbrukspraksis og areal- og byplanlegging, sirkulære og bioøkonomiske løsninger og ikke minst rammebetingelser vil være blant resultatene av satsningen. Et samfunnsoppdrag trenger også samfunnets engasjement, derfor skal vi engasjere oss, både unge og voksne, for å sikre sunn jord for dagens og fremtidens generasjoner.

Sammen med Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet, inviterer Forskningsrådet til et virtuelt informasjonsseminar om samfunnsoppdraget "A Soil Deal for Europe". Vi ønsker å fortelle mer om denne store satsingen og hvilke muligheter og utlysninger denne vil by på. Relevante norske aktører er invitert til å innlede med status på temaene som samfunnsoppdraget omfatter. Det blir satt av tid til å besvare spørsmål fra deltakerne. 

Møtet foregår på Zoom. Meld deg på og du får tilsendt en lenke for å delta på seminaret. 

EU Mission Info Days

18. og 19. januar kan du også delta på infodager om alle de fem samfunnsoppdragene i Horisont Europa i regi av Kommisjonen. Les mer og delta på europa.eu

Program

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. februar 2023, 01.28 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.