14. jan

Samfunnsoppdrag (mission) om "Jordhelse"

Når:

14. januar 2022 kl 09.00 - 10.30

Arrangementstype:

Seminar

Passer for:

Ledere, prosjektledere og fagrådgivere i offentlig, privat og frivillig sektor, forskere, politikere og innbyggere med engasjement for jordhelse

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes
Meld deg på

Om arrangementet

God jordhelse er en forutsetning for matproduksjon, sunn mat, rent miljø, rik natur – og for å dempe klimaendringene. Men vet vi nok om jordhelse?

Velkommen til informasjonsseminar om samfunnsoppdraget i Horisont Europa om jordhelse ("Mission "A Soil Deal for Europe").

Samfunnsoppdraget om jordhelse skal handle om å øke kunnskap og forståelse for hvor viktig det er å bidra til god jordhelse. Og ikke bare det, vi må anvende kunnskapen, eksperimentere, lære og tilpasse måten vi bruker jorda på. Endringer i jordbrukspraksis og areal- og byplanlegging, sirkulære og bioøkonomiske løsninger og ikke minst rammebetingelser vil være blant resultatene av satsningen. Et samfunnsoppdrag trenger også samfunnets engasjement, derfor skal vi engasjere oss, både unge og voksne, for å sikre sunn jord for dagens og fremtidens generasjoner.

Sammen med Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet, inviterer Forskningsrådet til et virtuelt informasjonsseminar om samfunnsoppdraget "A Soil Deal for Europe". Vi ønsker å fortelle mer om denne store satsingen og hvilke muligheter og utlysninger denne vil by på. Relevante norske aktører er invitert til å innlede med status på temaene som samfunnsoppdraget omfatter. Det blir satt av tid til å besvare spørsmål fra deltakerne. 

Møtet foregår på Zoom. Meld deg på og du får tilsendt en lenke for å delta på seminaret. 

EU Mission Info Days

18. og 19. januar kan du også delta på infodager om alle de fem samfunnsoppdragene i Horisont Europa i regi av Kommisjonen. Les mer og delta på europa.eu

Program

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. september 2022, 01.13 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.