Seminar

Samfunnsoppdrag (mission) - "Sunne hav og vann innen 2030"

Passer for:

Forskningsorganisasjoner, forskere, næringsliv, offentlig sektor og forvaltning

Digitalt:

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

24. jan 2022 kl 13.30 – 16.00
Meld deg på

Om arrangementet

Velkommen til nasjonalt informasjons- og nettverksbyggingsmøte om samfunnsoppdraget "Sunne hav og vann innen 2030".

EU har gjennom Horisont Europa etablert et nytt virkemiddel, såkalte samfunnsoppdrag (Missions).

Et samfunnsoppdrag går ut på at man setter seg ambisiøse, målbare og tidfestede mål som skal nås gjennom felles innsats fra forskningsaktører, myndigheter, offentlig sektor, næringsliv, organisasjoner og innbyggerne. Ett av samfunnsoppdragene omhandler Sunne hav og vann innen 2030. EU har lagt ut utlysning av fyrtårnsprosjekter i dette samfunnsoppdraget i desember 2021.

Vi inviterer til diskusjon om hvordan norske aktører best kan samarbeide for å virkeliggjøre målene for samfunnsoppdraget.

I tillegg legges det opp til nettverksbygging mellom norske aktører.

Last ned dokumenter fra webinaret

Om Sunne hav og vann innen 2030

Utgangspunktet for samfunnsoppdraget er at eksisterende politikk ikke har evnet å snu en negativ utvikling av miljøtilstanden for hav og vann. Samfunnsoppdraget skal sikre en systemtilnærming som arbeidet med sunne hav og vann har manglet. Følgende delmål er satt for samfunnsoppdraget for sunne hav og vann:

  1. Beskytte og restaurere økosystemer og biodiversitet
  2. Redusere forurensning i elvesystemer og havbassenger
  3. Gjøre den blå økonomien sirkulær og karbonnøytral

For å nå målene skal forskning og innovasjon bl.a. suppleres av andre tiltak som økt digitalisering, maritim arealplanlegging, og endrede systemer for styring og finansiering av tiltak.

Samfunnsoppdraget omfatter tematikk som er høyt på dagsorden også i Norge, og norske aktører innenfor forskning, næringsliv, offentlig sektor og forvaltning kan bidra med gode løsninger for å møte samfunnsoppdraget Sunne hav og vann innen 2030, så vel som lære av andre aktører ved å involvere seg i utviklingen og implementeringen av samfunnsoppdraget.

Informasjonsmøtet foregår på Zoom. Meld deg på og du får tilsendt en lenke for å delta på seminaret.

EU Mission Info Days

18. og 19. januar kan du også delta på infodager om alle de fem samfunnsoppdragene i Horisont Europa i regi av Kommisjonen. Les mer og delta på europa.eu

Program

Kontaktinformasjon

Hanna Lee Behrens

    SpesialrådgiverHav og polar

Marianne Areng

    RådgiverHav og polar

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. februar 2023, 11.15 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.