Kurs

Prosjektverkstad - Vestland

Passer for:

Bedrifter og offentleg sektor i Vestland og deira FoU-samarbeidspartnarar og rådgjevarar.

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

28. oktober 2022

Digitalt:

Arrangementet strømmes

02. nov kl 11.00 – 15.00
Meld deg på

Om arrangementet

Prosjektverkstaden er eit tilbod til aktørar i Vestland som vil lære meir om å strukturere og planlegge eit forskings- og innovasjonsprosjekt i næringsliv eller i offentleg sektor. I forkant av prosjektverkstaden vil det vere eit kort informasjonsmøte om moglegheiter for finansiering av FoU-prosjekt.

Kurset vil vere nyttig ved søknader til Regionalt forskingsfond Vestland eller Forskningsrådet om forprosjekt og innovasjonsprosjekt, men også til kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

Det er Vestland fylkeskommune, Regionalt forskingsfond Vestland, prosjekt FORREGION Vestland (Vestland fylkeskommune, Høgskulen på Vestlandet og Vestlandsforsking), KS Vest-Norge og Forskingsrådet som inviterer til prosjektverkstad.

Program

Kontaktperson

Merete Lunde

    SpesialrådgiverOffentlig sektor og regional utvikling

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. desember 2022, 01.59 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.