Kurs

Prosjektverkstad - Vestland

Passer for:

Bedrifter og offentleg sektor i Vestland og deira FoU-samarbeidspartnarar og rådgjevarar.

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

28. oktober 2022

Digitalt:

Arrangementet strømmes

02. nov 2022 kl 11:00 – 15:00
Meld deg på

Om arrangementet

Prosjektverkstaden er eit tilbod til aktørar i Vestland som vil lære meir om å strukturere og planlegge eit forskings- og innovasjonsprosjekt i næringsliv eller i offentleg sektor. I forkant av prosjektverkstaden vil det vere eit kort informasjonsmøte om moglegheiter for finansiering av FoU-prosjekt.

Kurset vil vere nyttig ved søknader til Regionalt forskingsfond Vestland eller Forskningsrådet om forprosjekt og innovasjonsprosjekt, men også til kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

Det er Vestland fylkeskommune, Regionalt forskingsfond Vestland, prosjekt FORREGION Vestland (Vestland fylkeskommune, Høgskulen på Vestlandet og Vestlandsforsking), KS Vest-Norge og Forskingsrådet som inviterer til prosjektverkstad.

Program

Kontaktperson

Merete Lunde

    SpesialrådgiverOffentlig sektor og regional utvikling

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. juni 2023, 05:16 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.