Workshop

Pilot Helse søkerworkshop

Passer for:

De som tenker på å søke om eller delta i et forprosjekt til Pilot Helse.

Påmeldingsfrist:

12. september kl. 23.59

Digitalt:

Arrangementet strømmes

13. sep 2022 kl 09.00 – 11.00
Meld deg på

Om arrangementet

Målet for workshopen er å gi potensielle søkere og samarbeidspartnere de beste forutsetningene for å søke om midler i Pilot Helse-ordningen. Se utlysningen av midler til forprosjekt her

Målet for prosjektene som får støtte fra Pilot Helse er å utvikle gode løsninger som når raskere ut til pasienter og innbyggere, og samtidig styrker vekstkraften i nytt og eksisterende næringsliv. Løsningene må være innovative, bidra til økt bærekraft i helse- og omsorgstjenestene og kunne rette seg mot et internasjonalt marked.  

Målet med forprosjektene skal være å utvikle et hovedprosjekt som er godt forankret hos samarbeidspartnerne og brukerne. I forprosjektene skal dere også identifisere eller avklare behovene og kartlegge framtidige muligheter for implementering.  

Et gjennomgående kjennetegn på prosjektene som fikk støtte fra Pilot Helse i 2021 var at de hadde etablert brede konsortier med samarbeid på tvers av flere sektorer og tjenestenivå (offentlig/privat/forskningsorganisasjoner/brukerorganisasjoner). Noen av prosjektene vil dele av sin erfaring på workshopen. Brukerinvolvering og brukermedvirkning er viktig i Pilot Helse-ordningen, og dette vil vi også ta for oss i workshopen. 

 

Program

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mars 2023, 05.19 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.