13. sep

Pilot Helse søkerworkshop

Når:

13. september 2022 kl 09.00 - 11.00

Arrangementstype:

Workshop

Passer for:

De som tenker på å søke om eller delta i et forprosjekt til Pilot Helse.

Påmeldingsfrist:

12. september kl. 23.59

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes
Meld deg på

Om arrangementet

Målet for workshopen er å gi potensielle søkere og samarbeidspartnere de beste forutsetningene for å søke om midler i Pilot Helse-ordningen. Se utlysningen av midler til forprosjekt her

Målet for prosjektene som får støtte fra Pilot Helse er å utvikle gode løsninger som når raskere ut til pasienter og innbyggere, og samtidig styrker vekstkraften i nytt og eksisterende næringsliv. Løsningene må være innovative, bidra til økt bærekraft i helse- og omsorgstjenestene og kunne rette seg mot et internasjonalt marked.  

Målet med forprosjektene skal være å utvikle et hovedprosjekt som er godt forankret hos samarbeidspartnerne og brukerne. I forprosjektene skal dere også identifisere eller avklare behovene og kartlegge framtidige muligheter for implementering.  

Et gjennomgående kjennetegn på prosjektene som fikk støtte fra Pilot Helse i 2021 var at de hadde etablert brede konsortier med samarbeid på tvers av flere sektorer og tjenestenivå (offentlig/privat/forskningsorganisasjoner/brukerorganisasjoner). Noen av prosjektene vil dele av sin erfaring på workshopen. Brukerinvolvering og brukermedvirkning er viktig i Pilot Helse-ordningen, og dette vil vi også ta for oss i workshopen. 

 

Program

Kontaktperson

Ina Kathrine Dahlsveen

    SeniorrådgiverHelse

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. oktober 2022, 22.15 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.