Seminar

Panorama-webinar: Prosjektsamarbeid med Sør-Korea - utlysingar og erfaringar

Passer for:

Forelesere, forskere, prosjektledere, rådgivere

Digitalt:

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

07. feb 2022 kl 09.00 – 10.30
Meld deg på

Om arrangementet

Sør-Korea blei nyleg inkludert i Panoramastrategien som eit av Noreg sine prioriterte samarbeidsland utanfor Europa. Det er store forventingar til samarbeid innan utdanning, forsking og innovasjon.

Målgruppa for webinaret er utdanningsinstitusjonar og fagmiljø som enten har pågåande samarbeid eller ønsker å etablere samarbeid med Sør-Korea. Representantar frå norsk næringsliv kan og ha nytte av webinaret, spesielt om dei ønsker å kartlegge mogelegheiter for eit tettare samarbeid med akademia om eksempelvis praksissamarbeid eller involvering i utforming av utdanningstilbod og forskingsprosjekt.

I dette webinaret ser vi nærmare mogelegheiter for og erfaringar med å kople utdannings- og forskingssamarbeid med Sør-Korea.

Vi vil informere om utlysingar hos Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse og Forskningsrådet, og på finansieringsmuligheter for norske partnarar hos National Research Foundation i Sør-Korea.

Se utlysning: INTPART Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon

Les mer om Panoramastrategien hos regjeringen.no

Som vår nest største handelspartnar i Asia, og Norge sin femte største marknad, byr Sør-Korea på markedsmuligheter innen maritim og marin sektor, fornybar energi/hydrogen, helse og helseteknologi og smarte samfunn. Landet er eitt av dei landa i verda som investerer størst andel av BNP i utdanning, forsking og innovasjon og anses av fleire internasjonale rankinger som et av verdens aller mest innovative land.

Webinaret arrangeres av Forskningsrådet og HKdir i samarbeid med Innovasjon Norge.

Program

Kontaktpersoner

Aleksandra Witczak Haugstad

    Internasjonalt samarbeid

Unni Kverhusvik Sagberg

    HKdir

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. februar 2023, 06.12 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.