Seminar

Webinar om ny EIT-utlysning: En mulighet for kulturell og kreativ næring/sektor i Norge?

Passer for:

Aktører i hele kunnskapstriangelet innen kreativ og kulturell sektor, inkludert private og offentlige virksomheter og innovasjonsaktører, bedrifter, stiftelser, organisasjoner, start-ups, studenter, forskere, universiteter.

Digitalt:

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

10. feb 2022 kl 12.00 – 13.15
Meld deg på

Om arrangementet

EIT (European Institute of Innovation and Technology) har nylig lansert en utlysning for etablering av et nytt kunnskaps- og innovasjonspartnerskap, Knowledge and Innovation Community (KIC). Utlysningen er innrettet mot kulturell og kreativ næring/sektor.


For tiden dannes det konsortier på europeisk nivå, og det er viktig å diskutere muligheter for norsk deltakelse i dette strategiske initiativet – på tvers av aktører i kunnskapstrianglet. Arrangementet vil gi deltakerne muligheten til å forstå KIC-instrumentet og lære mer om hvordan en eventuell deltakelse i utlysningen vil kunne gi fordeler for norske aktører. Utlysningen i EIT har frist 24. mars kl. 17.00 (CET).

Webinaret arrangeres i samarbeid med Innovasjon Norge og HK-dir.

Program

Kontakt oss

Julie Christiansen

    SpesialrådgiverInternasjonalt samarbeid

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. februar 2023, 06.01 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.