Seminar

Nasjonalt informasjonsseminar om den første Circular Biobased Europe (CBE-JU)-utlysningen

Passer for:

akademia, næringsliv og offentlig sektor

Digitalt:

Arrangementet strømmes

22. jun 2022 kl 12:30 – 14:30
Meld deg på

Om arrangementet

Det har vært knyttet stor spenning til den første utlysningen i CBE-JU, som skal følge opp arbeidet fra Biobased Industry (BBI-JU). Tradisjonelt har det vært en arena for utlysninger som er av stor interesse for norske bedrifter og forskningsmiljøer. Borregaard er et eksempel på hvordan man kan posisjonere seg og for å få utnyttet mulighetene tilbys av CBE-JU. I 2022 lyses det ut totalt 120 millioner Euro, fordelt på 12 temaer (topics).

Vi får besøk fra CBE-JU administrasjon i Brussel, som kommer med førstehånds informasjon om årets utlysning. Vi setter av tilstrekkelig med tid til spørsmål og svar. Ikke gå glipp av denne muligheten! 

Program

Kontaktperson

Inderjit Singh Marjara

    SeniorrådgiverMat og bioøkonomi

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. juni 2023, 02:24 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.