Seminar

Muligheter for forskning innen kriminalitetsfeltet: Nasjonale og europeiske utlysninger i 2022

Passer for:

Forskere, prosjektledere, rådgivere i offentlig og frivillig sektor, og næringsaktører

Digitalt:

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

14. jun 2022 kl 11:00 – 13:00
Meld deg på

Om arrangementet

Under dette seminaret vil du få informasjon om nasjonale og europeiske utlysninger som er relevante for aktører innen kriminalitetsfeltet. 

Vil du samarbeide med de beste forskerne i Europa om kunnskapsutvikling på et av disse områdene?:

Kriminalitetsforebygging

  • Vold og overgrep 

Etterforskning og bevisinnhenting

  • Hvordan organisasjonskultur og holdninger påvirker etterforskningen
  • Trygging av offentlig rom 
  • Gaming, spillkultur og radikalisering

Organisert kriminalitet

  • Korrupsjon 
  • Narkotika og menneskehandel
  • Hatkriminalitet

Program

Kontaktpersoner

Line Marie Sørsdal

    SeniorrådgiverDemokrati og internasjonale relasjoner

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 12:01 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.