Kurs

MSCA Staff Exchanges (SE) – Webinar om kort-tids utveksling av forsknings/innovasjons-ansatte

Passer for:

Forskere, rådgivere i akademia, men også i privat og offentlig sektor

Digitalt:

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

14. des 2022 kl 09:30 – 11:00

Om arrangementet

Se presentasjonene:

MSCA Staff Exchanges finansierer korttidsutveksling, internasjonalt og mellom sektorer. Målgruppen er internasjonale konsortier bestående av universiteter og institutter, men også næringslivsinstitusjoner, små- og mellomstore bedrifter og andre ikke-akademiske institusjoner. Fokuset er på å utvikle forsknings- og innovasjonsprosjekter gjennom utveksling av ansatte i disse institusjonene.  

Webinaret om årets utlysning holdes 14.desember 09:30 – 11:00. The Research Executive Agency (REA) vil bidra med et innlegg om ordningen, og SINTEF er representert med erfaringer fra prosjektet "DISCO2 STORE". Selve utlysningen har søknadsfrist på 8. mars 2023.  

Det er flere årsaker til at denne ordningen er interessant. Innvilgelsesprosenten pleier å være gunstig, rundt 25%. Videre er denne ordningen helt tematisk åpen og bottom-up, og dreier seg i hovedsak om selve mobiliteten. Diversiteten i prosjektene er stor, og selv om det har vært teknisk-naturvitenskapelig dominans i denne ordningen og dens forgjengere, så er også humanister og samfunnsvitere velkomne. Denne ordningen er ganske enkelt en utmerket sjanse til å kunne treffe og utveksle kunnskap over sektor- og landegrenser, og legge grunnen for videre eller nye samarbeid innen forskning og innovasjon. 

Kontakt:

Berit Sundby Avset

    Banebrytende forskning

Kontaktperson

Per Magnus Kommandantvold

    SpesialrådgiverBanebrytende forskning

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. desember 2023, 12:13 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.