Workshop

Matchmaking - Teknologikonvergens

Hvor:

Digitalt og Drammensveien 288, 0283 Oslo. Det arrangeres også fysiske satellittmøter i Tromsø, Bergen og Trondheim.

Passer for:

Forskere og prosjektledere

Påmeldingsfrist:

29. august (ut dagen)

Digitalt:

Arrangementet strømmes

05. sep 2022 kl 09:30 – 12:00
Meld deg på

Om arrangementet

Matchmaking for dere som vil søke på utlysninger innenfor teknologikonvergens i 2022.

Formålet med utlysningene er å oppnå radikalt ny teknologiutvikling på tvers av de muliggjørende teknologiene. Det sentrale i disse utlysningene er at teknologiene som utvikles er nyskapende og legger til rette for grensesprengende forskning og radikale innovasjoner.

Tekonlogikonvergensutlysningene vil i 2022 ha et enda tydeligere mål om at ansvarlig forskning og innovasjon (Responsible Research and Innovation, RRI) skal være en integrert del av prosjektene. (Les mer om RRI om du ikke kjenner til hva RRI er før du deltar på matchmaking-seminaret.) Dette betyr at flere av søkerne våre vil kunne få behov for å knytte nye kontakter, tidvis langt utenfor eget fagfelt for å sette sammen et velegnet team til det planlagte prosjektet.

Det vil bli tilrettelagt for engelskspråklige deltakere.

Forskningsrådet ønsker å tilrettelegge for etablering av disse kontaktene og arrangerer på formiddagen den 5. september en matchmaking for dere som ønsker å søke i 2022.

Vi vil ha en innledning der ulike dyktige forskere

  • deler erfaringer innen tverrfaglig samarbeid og med integrering av RRI og humsam-perspektiver i teknologiutvikling
  • forteller hvordan de arbeider aktivt for å få til denne integreringen
  • snakker både om det som gjør samarbeidet utfordrende og de sidene der samarbeidet løfter prosjektet til nye høyder
  • beskriver hva forskerne mener er de viktigste nøklene for å lykkes med et slikt prosjekt

Etter innledningen vil deltagerne deles inn i grupper for en online "speeddating". Her vil deltagerne ha korte samtaler der alle i gruppen får presentere hva de har av kompetanse å dele, og hvilken kompetanse de ønsker seg inn mot planlegging av prosjektet og skriving av søknad. Gruppene roteres tre ganger slik at alle deltagere får presentert seg for flest mulig potensielle samarbeidspartnere.

Vi planlegger dette som et digitalt arrangement, slik at det skal være enkelt å bli med. For de som ønsker det, er det fysisk oppmøte i Forskningsrådets lokaler på Lysaker i Oslo med digital deltakelse fra møterom med videofasiliteter. Vi vil også arrangere "satellittmøter" i Trondheim, Tromsø og Bergen der dere deltar i møtet og matchmakingen online. Ved fysisk oppmøte blir det i tillegg mingling i kaffepausene og en felles lunsj etter at speeddatingen er ferdig.

Program

Kontaktperson

Helge Rynning

    Regnskap og økonomistyring

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. juni 2023, 04:32 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.