Seminar

Søkerwebinar: Maritim sektor

Passer for:

bedrifter og forskningsmiljøer i maritim sektor

Påmeldingsfrist:

Du kan melde deg på fram til webinaret er i gang.

Digitalt:

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

25. okt 2022 kl 10:00 – 11:00

Se opptak

Vi lyser ut midler til maritim forskning gjennom disse utlysningene i 2023:

Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

Spesifikt lyser vi ut inntil 85 millioner til dette temaet.

Godkjente norske forskningsorganisasjoner i faktisk samarbeid med relevante aktører i offentlig sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv og/eller private organisasjoner, kan søke.

Vi kommer også til å lyse ut midler til Innovasjonsprosjekt i næringslivet i 2023, mer informasjon om det kommer senere. 

Flere søkerwebinarer

Meld deg på søkerwebinarer for andre temaer eller se opptak av webinarer som gjelder overordnet for de store utlysningene. Se oversikt over alle søkerwebinarer i høst.

Har du spørsmål om strømming eller påmelding?

Wenche Wærner

    Mobilisering og kommunikasjon

Kontaktperson for søkerwebinaret

Sigurd Falch

    Transport og maritim

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2023, 06:03 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.