Seminar

Likeverdig partnerskap som en grunnleggende verdi i arbeidet med utvikling av retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid

Passer for:

Forskere, administrativt ansatte og personer som ønsker å lære mer om likeverdig partnerskap innenfor internasjonalt forskningssamarbeid

Digitalt:

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

21. okt 2022 kl 09.00 – 13.00
Meld deg på

Om arrangementet

Se opptak:

Ansvarlighet er et prinsipp i Panoramastrategien. I en verden i stadig endring, kombinert med økte spenninger internasjonalt og voksende bevissthet rundt nasjonale og institusjonelle sårbarheter, er det behov for å utvikle retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid.

Forskningsrådet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å utarbeide disse retningslinjene for ansvarlig internasjonalt samarbeid. Formålet med retningslinjene er å bidra til økt kunnskap og bevissthet hos norske høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner om muligheter, utfordringer og dilemmaer knyttet til internasjonalt samarbeid.

Vi inviterer til seminar om likeverdig partnerskap og hvordan disse verdiene bør legges til grunn for arbeidet med retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid.

Seminaret vil bestå av tre innledningsforedrag fra:

  • Professor og SOAS-direktør Adam Habib om "Disrupting established models of international cooperation in Higher Education" 
  • Lederen for UKCDR Maggy Heinz som skal presentere en nylig lansert rapport på tema: Four Approaches to Supporting Equitable Research Partnerships.
  • Grunnlegger av organisasjonen "Society for Participatory Research in Asia" Rajesh Tandon diskuterer tema fra perspektivet til lav- og mellominntektsland.

I etterkant av innledningsforedragene vil det bli organisert to forskjellige arrangementer, en gruppediskusjon og en moderert panelsamtale.

Gruppediskusjon

Målgruppe: Forskere

Grunnlaget for gruppediskusjonen vil være utarbeidelsen av en SWOT-analyse rettet inn mot likeverdig partnerskap. Hvilke styrker og svakheter innebærer denne type partnerskap, og hva vil være noen av de fremtidige mulighetene og truslene mot denne type samarbeid? Vi ønsker å invitere forskere og andre interesserte til å delta aktivt i diskusjonen som vil bli ledet og moderert av medlemmer av porteføljestyre for global utvikling og internasjonale relasjoner.

Paneldebatt (Vil bli gjort opptak av)

Målgruppe: Administrativt ansatte

I paneldebatten fokuserer vi på hvordan norske institusjoner kan vektlegge likeverdig partnerskap i sitt internasjonale arbeid rette seg mot tilhørere som skal jobbe i overenstemmelse med retningslinjene for ansvarlig internasjonale samarbeid i sitt daglige virke. Paneldiskusjonen vil bestå av følgende fire personer som er plukket ut på grunn av sin brede erfaring med internasjonalt samarbeid:

I forkant av møte vil en egen lenke med tilhørende passord bli sendt til de påmeldte.

Kontaktpersoner

Falk Eidsvold Tøien

    RådgiverDemokrati og internasjonale relasjoner

Magnus Løken Bain

    SeniorrådgiverRegnskap og økonomistyring

Meldinger ved utskriftstidspunkt 31. mars 2023, 11.54 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.