Seminar

Lansering av Indikatorrapporten 2022 - Forskning, utvikling og innovasjon i urolige tider

Passer for:

Forskningsadministratorer, forskere, politikere, og næringsliv

28. okt 2022 kl 10.00 – 12.00
Meld deg på

Om arrangementet

Lansering av Indikatorrapporten 2022 - Forskning, utvikling og innovasjon i urolige tider

I 2020 utgjorde Norges utgifter til FoU nær 78 milliarder kroner. Justert for lønns- og prisvekst er dette en realnedgang på 1 prosent. Men 2020 var ikke et normal-år. Koronapandemien har også hatt en effekt på FoU-aktiviteten. Pandemien er ikke over, men andre temaer har tatt over mye av vår oppmerksomhet – Krig i Europa, tørke- og klimautfordringer, energipriser og inflasjon.

I årets lanseringsseminar spør vi derfor: Er det norske forsknings- og innovasjonssystemet rustet for den urolige tiden vi lever i?

Indikatorrapporten er en årlig nettrapport over det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Statistikk og analyser er i hovedsak produsert av Statistisk sentralbyrå og NIFU og utgis av Forskningsrådet.

Program

Kontaktperson:

Frode Hovland Søreide

    Dataforvaltning og analyse

Kontaktperson:

Ingvild Berg Lemstad

    Dataforvaltning og analyse

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. februar 2023, 11.38 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.