28. okt

Lansering av Indikatorrapporten 2022 - Forsking, utvikling og innovasjon i urolige tider

Når:

28. oktober 2022 kl 10.00 - 12.00

Arrangementstype:

Seminar

Passer for:

Forskningsadministratorer, forskere, politikere, og næringsliv

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Om arrangementet

Lansering av Indikatorrapporten 2022 - Forsking, utvikling og innovasjon i urolige tider

I 2020 utgjorde Norges utgifter til FoU nær 78 milliarder kroner. Justert for lønns- og prisvekst er dette en realnedgang på 1 prosent. Men 2020 var ikke et normal-år. Koronapandemien har også hatt en effekt på FoU-aktiviteten. Pandemien er ikke over, men andre temaer har tatt over mye av vår oppmerksomhet – Krig i Europa, tørke- og klimautfordringer, energipriser og inflasjon.

I årets lanseringsseminar spør vi derfor: Er det norske forsknings- og innovasjonssystemet rustet for den urolige tiden vi lever i?

Indikatorrapporten er en årlig nettrapport over det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Statistikk og analyser er i hovedsak produsert av Statistisk sentralbyrå og NIFU og utgis av Forskningsrådet.

Program blir publisert så snart det er klart.

Kontaktperson:

Frode Hovland Søreide

    Dataforvaltning og analyse

Kontaktperson:

Ingvild Berg Lemstad

    Dataforvaltning og analyse

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. september 2022, 18.10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.