Seminar

Lansering av Indikatorrapporten 2022 - Forskning, utvikling og innovasjon i urolige tider

Passer for:

Forskningsadministratorer, forskere, politikere, og næringsliv

28. okt 2022 kl 10:00 – 12:00
Meld deg på

Om arrangementet

Lansering av Indikatorrapporten 2022 - Forskning, utvikling og innovasjon i urolige tider

I 2020 utgjorde Norges utgifter til FoU nær 78 milliarder kroner. Justert for lønns- og prisvekst er dette en realnedgang på 1 prosent. Men 2020 var ikke et normal-år. Koronapandemien har også hatt en effekt på FoU-aktiviteten. Pandemien er ikke over, men andre temaer har tatt over mye av vår oppmerksomhet – Krig i Europa, tørke- og klimautfordringer, energipriser og inflasjon.

I årets lanseringsseminar spør vi derfor: Er det norske forsknings- og innovasjonssystemet rustet for den urolige tiden vi lever i?

Indikatorrapporten er en årlig nettrapport over det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Statistikk og analyser er i hovedsak produsert av Statistisk sentralbyrå og NIFU og utgis av Forskningsrådet.

Program

Kontaktperson:

Frode Hovland Søreide

    Dataforvaltning og analyse

Kontaktperson:

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. juni 2023, 01:33 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.