Kurs

Kurs i prosjektutvikling for Oslo, Viken, Vestfold og Telemark

Passer for:

Bedrifter og forskere som samarbeider med næringslivet

Påmeldingsfrist:

28. februar kl. 12

Digitalt:

Arrangementet strømmes

01. mar 2022 kl 09.00 – 10.30
Meld deg på

Om arrangementet

Hvordan strukturere et godt innovasjonsprosjekt med FoU-innhold?

Både forskning og utviklingsarbeid (FoU) er kreativ virksomhet som utføres systematisk. Dette kurset i prosjektutvikling er et tilbud til aktører som ønsker å lære mer om innovasjonsprosjekt med forskningsinnhold, og hvordan strukturere og planlegge et forsknings- og innovasjonsprosjekt i næringslivet.

Forskning handler om å stille interessante spørsmål, finne ut av det vi ikke vet, og å knytte eksisterende kunnskap til det vi ennå ikke vet.

Du vil få innføring i begrepet innovasjonsprosjekt med forskningsinnhold, og verktøy som hjelper deg til å lage en tydelig formulert og godt strukturert prosjektbeskrivelse. Forskningsrådets verktøy Prosjektkanvas for idéutvikling og veiledning til prosjektstruktur, er sentrale deler av dette kurset.

Målet med kurset er at du som deltaker skal få kunnskap om hva et innovasjonsprosjekt med FoU-innhold er, og hvordan du kan strukturere og utvikle et godt prosjekt. Dette er nyttig for å få presisjon og fremdrift i prosjektarbeidet, og når du skal søke om finansiering fra relevante virkemidler.

Program

  1. Hva er et innovasjonsprosjekt med FoU-innhold?
  2.  Prosjektkanvas, verktøy for idéutvikling og prosjektutvikling
  3.  Prosjektdesign, hvordan beskrive og strukturere et godt prosjekt?
    Her vil du få innsikt i hvordan du kan strukturere og planlegge et innovasjonsprosjekt med FoU-innhold. Stikkord for denne delen er: Prosjektmål, FoU-spørsmål og problemstillinger, aktiviteter, arbeidspakker, prosjektplan, budsjett og organisering.

Kontaktperson

Tom Skyrud

    SpesialrådgiverOffentlig sektor og regional utvikling

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. januar 2023, 14.27 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.