Konferanse

Klima, naturmangfold og areal-konferansen

Hvor:

Digitalt og Scandic St. Olavs plass (Oslo)

Passer for:

Forsknings- og fagmiljøer, forvaltning, næringsliv, ikke-statlige organisasjoner og andre interessenter

Pris:

Gratis

Digitalt:

Arrangementet strømmes

23. nov 2022 kl 09:00 – 16:00
Meld deg på

Om arrangementet

Konferansen innledes av Klima- og miljøminister Espen Barth Eide, og vil samle om lag 200 aktører fra forsknings- og fagmiljøene, forvaltningen, næringsliv, ikke-statlige organisasjoner og andre interessenter.

Målet med konferansen er å bedre forstå utfordringene knyttet til naturmangfold og klima på tvers av ulike sektorer. Sammen skal vi sikre et mer helhetlig kunnskapsgrunnlaget innen klima, naturmangfold og areal.

Dette er en dialogkonferanse med spesielt inviterte deltakere, men alle interesserte kan følge med på strømming av plenumsdelen. 

Se påmelding og fullstendig program hos Miljødirektoratet

Kontaktpersoner

Linda Jarrett

    SeniorrådgiverKlima og miljø

Jonas Enge

    SpesialrådgiverKlima og miljø

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. juni 2023, 04:21 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.