Kurs

A.1 - Introduction to Horizon Europe

Pris:

Ingen kursavgift

Påmeldingsfrist:

2. juni 2022 kl.15.00

Digitalt:

Arrangementet strømmes

07. jun 2022 kl 08:45 – 11:00
Meld deg på

Om arrangementet

Introduksjon til Horisont Europa - Nivå: Nybegynner

Kurset gir en introduksjon til Horisont Europa, EU's niende rammeprogram:

 • Struktur og innhold blir gjennomgått, og nye satsinger som kommer i Horisont Europa blir forklart (missions, clusters, new forms of partnerships, InvestEU etc)
 • Hvordan lese arbeidsprogrammene?
 • Hvilke endringer medfører det for søknadsskriving og prosjektledelse i forhold til Horisont 2020?

Kurset holdes på engelsk, og kursleder er Europa Media.

Horisont Europa-kursene våre er delt inn i fem overordnede kategorier (A-E) og i tre nivåer (1-3). Les mer om de ulike kursene.

--------------------------------------------

Introduction to Horizon Europe – Level: Beginner / Intermediate

The course gives an introduction to Horizon Europe, EU's Frame Programme number nine.

The course language is English, and the course is delivered by Europa Media.

Our Horizon Europe seminars are distributed into 5 topics (A-E) on three knowledge levels (1-3). Read more about the different courses.

AGENDA:

08:45 – 09:00    Accessing the ZOOM Online Meeting Room

09:00 – 09:15    Event Opening and introduction to the course

09:15 – 10:45    Let's see: A closer look into Horizon Europe

    • Horizon Europe Pillars – a closer look
    • Scientific excellence
    • R&I missions
    • Clusters
    • Innovation, open innovation, social innovation concepts – details
    • Who is a scientist? Who is an innovator?
    • Digital transformation
    • New partnerships: Technology Platforms, ERA-NETs, Innovation Partnerships, etc.
    • InvestEU for R&I
    • Novelties in proposal writing and project management
    • How to read the work programmes?

10:45 – 11:1     Remaining questions, end of course

Kontakt

Inger Nordgard

  Internasjonalt samarbeid

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. juni 2023, 03:20 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.