Kurs

A.2 - Introduction to Horizon Europe Partnership (short webinar)

Pris:

Ingen kursavgift, men påmeldingen er bindende

Påmeldingsfrist:

29. august kl. 15.00

Digitalt:

Arrangementet strømmes

05. sep 2022 kl 08:45 – 11:00

Om arrangementet

Introduksjon til Horisont Europa partnerskap - Nivå: Nybegynner

Dette webinaret vil introdusere typene partnerskap; gi en liste over de 49 partnerskapene som har blitt lansert. Eksempler på prosjekter vil bidra til å skille partnerskap fra klyngeprosjekter.

Kurset holdes på engelsk, og kursleder er Europa Media.

Horisont Europa-kursene våre er delt inn i fem overordnede kategorier (A-E) og i tre nivåer (1-3). Les mer om de ulike kursene.

--------------------------------------------

Introduction to Horizon Europe Partnership – Level: Beginner

This webinar will introduce the types of partnerships, give a list of the 49 partnerships that have been or will be launched. Examples for projects will help to differntiate partnerships from Cluster projects.

Our Horizon Europe seminars are distributed into 5 topics (A-E) on three knowledge levels (1-3). Read more about the different courses.

AGENDA:

08:45 – 09:00    Accessing the ZOOM Online Meeting Room

09:00 – 09:15    Event Opening and introduction to the course

09:15 – 10:45    Horizon Europe Partnerships

European Partnerships bring the European Commission and private and/or public partners together to address some of Europe’s most pressing challenges through concerted research and innovation initiatives. They are a key implementation tool of Horizon Europe and contribute significantly to achieving the EU’s political priorities. By bringing private and public partners together, European Partnerships help to avoid the duplication of investments and contribute to reducing the fragmentation of the research and innovation landscape in the EU.

This webinar will introduce the types of partnerships, give a list of the 49 partnerships that have been or will be launched. Examples for projects will help to differentiate partnerships from Cluster projects.

10:45 – 11:00    Remaining questions, end of course

Kontakt

Inger Nordgard

    Internasjonalt samarbeid

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. desember 2023, 12:26 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.