Workshop

Innspillsmøte om forskning og innovasjon for folkehelsetiltak

Hvor:

Digitalt og Forskningsrådet, møterom Abel 1 - 3, Drammensveien 288, 0283 Oslo

Passer for:

Forskere, forvaltningen, politikere, offentlige og private brukere, befolkningen

Påmeldingsfrist:

6. september kl. 09.00

Digitalt:

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

12. sep 2022 kl 10:00 – 15:00
Meld deg på

Om arrangementet

Den neste Folkehelsemeldingen kommer i 2023. Forskningsrådet er bedt om å anbefale konkrete tiltak for ytterligere å fremme forskning og innovasjon om folkehelsetiltak. Vi inviterer deg til innspillsmøte i forbindelse med dette.

Arrangementet er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Kommunesektorens organisasjon, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Folkehelseforeningen, HelseOmsorg21-rådet og Helse- og omsorgsdepartementet. 

Program

Kontaktpersoner

Torbjørg Øyslebø

    SpesialrådgiverHelse og offentlig sektor

Eirin Hovdenak

    RådgiverMobilisering og kommunikasjon

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. juni 2023, 04:03 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.