Konferanse

Forskning i, med og for kommunene – hvordan kan innbyggernære behov ivaretas i helseforskning og innovasjon?

Hvor:

Digitalt og og Drammensveien 288, Lysaker, Auditorium Moser.

Når:

fredag 25. november, kl 9:00 - 13:30

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

Ingen frist for digital deltakelse

Digitalt:

Arrangementet strømmes

25. nov 2022
Meld deg på

Om arrangementet

Brukermedvirkning er et viktig aspekt i helseutlysningene. Formålet med konferansen er å dele kunnskap om brukermedvirkning med et særlig fokus på kommunal sektor.

Konferansen arrangeres av Forskningsrådet og KS, som har en sentral pådriverrolle for forskning og innovasjon i kommunesektoren.

Kommunenes Strategiske Forskningsorgan (KSF) er et kunnskapssystem som gir kommunale tjenester oppdatert kunnskap og beslutningsstøtte basert på kommunale behov.

Brukermedvirkning innebærer at brukeren betraktes som en partner i forskningen, men hva skal til for å lykkes og hvordan kan ulike aktører samarbeide?

Formål med konferansen

Under denne konferansen vil du blant annet få mer kunnskap om brukermedvirkning som metode og om hva som skal til for å oppfylle kravene om brukermedvirkning i utlysninger fra Forskningsrådet og EU.

Aktuelle problemstillinger du kommer til å lære mer om er:

  • Hva skal til for at brukermedvirkning er reell i et prosjekt?
  • Hvem er egentlig brukerne i et forskningsprosjekt?
  • Hva kjennetegner god brukermedvirkning i forsknings- og innovasjonsprosjekter?

Målgruppen for konferansen

Konferansen passer for: kommuner, ansatte i helse- og omsorgssektoren, brukerer/pasienter, innbyggere, brukerorganisasjoner, forskere, klynger for økt forskningsaktivitet i primærhelsetjenesten, næringslivsaktører som ønsker partnerskap med offentlige aktører i helse- og omsorgstjenesten, øvrige interesserte.

Program

Kontaktpersoner for konferansen

Anila Nauni

    Helse

Eirin Hovdenak

    Mobilisering og kommunikasjon

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mars 2023, 22.53 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.