Kurs

E.2 - Impact and Exploitation

Pris:

Ingen kursavgift

Påmeldingsfrist:

3. juni kl.15.00

Digitalt:

Arrangementet strømmes

08. jun 2022 kl 08:45 – 15:00

Om arrangementet

Impact and Exploitation – Nivå 3

Kurset fokuserer på to viktige elementer I Horisont Europa; Impact (samfunnseffekt) og Exploitation (resultatutnyttelse). Du vil lære hvordan man best får fram og beskriver samfunnseffektene, både av forsknings- og innovasjonsprosjekter (RIA) og innovasjonsprosjekter (IA). Vi viser deg ulike verktøy du kan bruke til dette, f.eks lean canvas metoden. Vi vil også gjennomgå ulike måter å utnytte prosjektresultatene på, både kommersielt og på andre måter. Vi kommer også inn på intellektuelle rettigheter (IP).

I Horisont Europa er det satt krav til at prosjektresultatene skal utnyttes etter at prosjektet er ferdig. Dette skiller seg fra Horisont 2020, hvor det bare ble krevet en plan for utnyttelse etter at prosjektets ferdigstillelse. Vi vil derfor gå igjennom disse kravene, og vise ulike måter å utnytte prosjektresultater etter prosjektslutt.

Kurset holdes på engelsk, og kursleder er Europa Media.

Horisont Europa-kursene våre er delt inn i fem overordnede kategorier (A-E) og i tre nivåer (1-3). Les mer om de ulike kursene.

--------------------------

Impact and Exploitation – Level 3

The course focuses on two important aspects of Horizon Europe projects; Impact and Exploitation. You will learn how to address impact, both in Innovation proposals and Research and Innovation proposals. We will give you practical tools/ methods, such as the Lean canvas method. We will go through possible commercial and non-commercial routes for exploitation of project results, and discuss how you can maximise the impact of your project. It is important to know that it is more important than before to exploit the project's results after the project is finished. In Horizon Europe, there are obligations to do so, stronger than in Horizon 2020. We will show you different ways to exploit project results after the end of the project.

The course is delivered by Europa Media.

Our Horizon Europe seminars are distributed into 5 topics (A-E) on three knowledge levels (1-3). Read more about the different courses.

-----------------------------------

AGENDA

08:45 – 09:00 Access to Zoom meeting room

09:00 – 09:15 Event Opening

09:15 – 10:30 Impact and Exploitation in (research) and innovation proposals

 • Innovation management
 • Exploitation management vs. innovation management
 • Lean canvas method
 • Commercialisation (Licencing, joint ventures, spin-offs, etc.)
 • Non-commercial exploitation routes
 • What will the evaluators look for?
 • Budgetary aspects
 • Risk analysis

Coffee break

10:45 – 12:15 Measures to maximise impact – Hands-on tips for 2.2 section

 • Methods, tables, graphs
 • Different approaches for describing exploitation and dissemination strategies
 • IP strategies
 • Data and knowledge management
 • Showcase of real examples

Lunch break

13:00 – 14:00 Exploitation during project implementation

• How to follow IP development? Capture and manage results – then exploit • How to follow the market?
• Assess novelty element and innovation deployment potential
• Patenting and patentability
• Legal agreements – what is needed? What is useful? • What will the reviewers look for?

Coffee break

14:15 – 15:00 Business and Innovation – exploitation after the end of the project

External Trainer

 • Market launch – how to discuss and consider with the other partners the potential business scenarios.
 • What are the advantages of open access solutions, e.g. GNU GPL licences?
 • What is needed to launch a commercial spin-off?
 • What would the Commission favour and why?

Kontakt

Inger Nordgard

  Internasjonalt samarbeid

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. desember 2023, 07:06 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.