Kurs

C.4 - Master of Project Management in Horizon Europe and H2020

Pris:

Ingen kursavgift

Påmeldingsfrist:

27. mai kl.15.00

Digitalt:

Arrangementet strømmes

01. jun 2022 kl 08:50 – 02. jun 2022 kl 14:30
Meld deg på

Om arrangementet

Master of Project Management in Horizon Europe and H2020 (2 dager) – Nivå 3
Kurset starter med en gjennomgang av hvordan en god konsortieavtale kan være et svært godt verktøy for prosjektleder. Deretter får du en gjennomgang av økonomireglene i Horisont Europa, og de viktigste forskjellene fra Horisont 2020, samt en praktisk øvelse i kostnadsberegning.
Hoveddelen av kurset fokuserer på den løpende rapporteringen, periodisk rapportering og sluttrapportering som skal gjøres i et prosjekt, samt granskningsmøter, og forskjellene fra Horisont 2020 vil bli gjennomgått. Det er også spesielt fokus på IP, utnyttelse av prosjektresultater, innovasjonsledelse, åpen aksess og data management. Kurset avsluttes med en gjennomgang av de forpliktelsene prosjektpartnerne har etter at prosjektet er avsluttet, noe som er viktigere i Horisont Europa enn i tidligere rammeprogram.

Kurset holdes på engelsk, og kursleder er Europa Media.

Horisont Europa-kursene våre er delt inn i fem overordnede kategorier (A-E) og i tre nivåer (1-3). Les mer om de ulike kursene.

------------------------------------

Master of Project Management in Horizon Europe and H2020 (2 days) – Level 3
The course presents how a good consortium agreement can be a very useful tool for a project manager, then goes on to explain financial rules of Horizon Europe and the major changes compared with Horizon 2020, connected with a practical exercise is in cost calculation.
A major part of the course is focused on the continuous reporting, periodic reports, final report and review meeting, and the differences compared with Horizon 2020 will be highlighted.
Special focus is also on IP, exploitation of results and innovation management, open access and data management.  The final part of the course describes your obligations after project closure, an issue which is more important in Horizon Europe than in previous frame programmes. 
The course language is English, and the course is delivered by Europa Media.

Our Horizon Europe seminars are distributed into 5 topics (A-E) on three knowledge levels (1-3). Read more about the different courses.

---

AGENDA DAY 1

08:50 - 09:00 Accessing Zoom Online Meeting Room

09:00 – 09:15 Event Opening

09:15 – 10:30 The good Consortium Agreement – the project management perspective

The Consortium Agreement from the project management perspective. Through our real-life examples, we will explain what and how to include in each section of a good CA that can help avoid or smoothly manage the problems that arise during the implementation of your project. The presentation will cover in detail the default clauses on financial issues, management of IPR, and dissemination and exploitation of results, comparing the GA and the CA.

(10:15– 10:30 Coffee Break)

10:30 – 12:30 Essentials of the financial rules in Horizon 2020 and the changes in Horizon Europe

Brief introduction to the essentials of the financial rules in Horizon 2020 and Horizon Europe to make sure you get pay attention to the problematic topics.

• Importance of the budget and of the resources
• Cost vs Price principle
• Reimbursement models, forms of costs
• Eligible and non-eligible costs with comparison and all exceptions
• Direct/Indirect costs
• Personnel costs calculation – showing the possible ways
• Travel costs, Consumables vs. Overheads
• Indirect costs calculation
• Funding Rates and EC payments

(12:30– 13:15 Lunch break)

13:15 - 15:00 Reporting from A to Z: Continuous reporting, Periodic Report, Final Report and the Review meeting. Horizon 2020 vs Horizon Europe

In this session, we will introduce the main steps and the responsibilities of the partners in the Continuous Reporting; when and how the internal reporting should be completed to be able to identify “problems”. What is new in continuous reporting in Horizon Europe?

Detailed introduction on how to prepare the periodic technical and financial reports: what to and how to report, irregularities and deviation management, internal quality assurance, tips and tools for effective internal management of your partners and their reporting obligations. Detailed comparison of H2020 vs Horizon Europe Periodic Reporting.

EU assessment of the periodic report: typical mistakes in the periodic report.
Showcase of a real periodic, suspension of the payment deadline letters. In this presentation, we will give you tips on how to be prepared for the review meeting.

16:00   Remaining questions, end of day

---------------------------------------------

DAY 2

08:50 - 09:00 Accessing Zoom Online Meeting Room

09:00 - 10:30 Part 2: Reporting from A to Z: Periodic Report - Technical and Financial Report, EU assessment of the Periodic Report

Workshop: Typical mistakes in the financial report - workshop

Participants will analyse several financial reports to find typical errors and calculation mistakes.

               (10:30– 10:45 Coffee break)

10:45 - 12:00 Part 3: Reporting obligations: Last Periodic Report, Project Closure, and the Review Meeting, Obligations after the project closure

What we have to do differently in the last reporting period? How shall we distribute the balance payment and the amount from the Guarantee Fund? How to get prepared for the Review meeting? What are the obligations after the project closure?

(12:00– 12:45 Lunch break)

12:45 - 13:35 IP, Exploitation and Innovation management in running projects                                

Based on examples from real projects, we help you set-up the innovation
management in Horizon Europe projects.

• What is Innovation Management?
• How innovation management is linked to the daily management and the
reporting activities: Plan for Exploitation and Dissemination of the Results, Data management plan
• How to follow IP development? Capture and manage results
• Exploitation routs – what suits the best?
• Assess novelty element and innovation deployment potential
• How to protect your IP?
• Legal agreements – what is needed? What is useful?
• What will the reviewers look for?

           (13:35 - 13:45 Coffee break)

13:45 - 14:30 Open Access and Data Management

What are the obligations? EU support for Open Access. Brief introduction to
OpenAIRE, Open Research Europe, European Open Science Cloud.

14:30 Remaining questions, end of course

Kontakt

Inger Nordgard

    Internasjonalt samarbeid

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2023, 02:41 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.